Thái Bình thành lập Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư từ Hàn Quốc

Tại Hội nghị kết nối Thái Bình – Hàn Quốc, UBND tỉnh Thái Bình đã Thành lập Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư từ Hà Quốc, do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận làm tổ trưởng.

Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư từ Hàn Quốc (Korea Desk Thai Binh) có 15 thành viên, trong đó: Tổ trưởng là ông Nguyễn Khắc Thận – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; ông Nguyễn Quang Hưng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình làm tổ phó thường trực; ông Vũ Kim Cứ – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình, ông Phạm Tùng Lâm – Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh làm tổ phó.

11 thành viên đại diện các lĩnh vực: Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh Thái Bình; Công ty Zenith Group, Công ty TNHH Kas Holding…   

Tổ công tác Korea Desk Thai Binh có chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các sở ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch xúc tiến, hỗ trợ, thu hút đầu tư từ Hàn Quốc; là đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ giới thiệu địa điểm thực hiện dự án, cung cấp thông tin cơ bản liên quan phục vụ nhà đầu tư Hàn Quốc nghiên cứu đầu tư như quy định pháp luật, quy hoạch, chính sách ưu đãi đầu tư, thủ tục đầu tư, kết nối nhà đầu tư hạ tầng…

Hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư lập hồ sơ dự án; tiếp nhận hồ sơ dự án của các nhà đầu tư, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho các nhà đầu tư; phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ và thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan, giúp nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án đầu tư và đưa dự án đi vào hoạt động.

Thiết lập hệ thống thông tin đối ngoại giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc với các cơ quan hành chính; là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc, đề xuất UBND tỉnh giao cho các cơ quan liên quan giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết các vấn đề liên quan cho nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư cũng như đi vào hoạt động.

Giám sát, đôn đốc sở, ngành địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư đối với nhà đầu tư từ Hàn Quốc.

Ngay khi công bố thành lập Tổ công tác, ông Chang Soon Jea, Tổng giám đốc Công ty Cas Holding (thành viên Korea Desk Thai Binh) khẳng định sẽ làm hết sức để thúc đẩy kết nối thu hút đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc vào tỉnh Thái Bình.