Thống nhất lập 1 trạm thu phí BOT trên tuyến tránh thị xã Cai Lậy

 Dự án BOT tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1987+560÷ Km2014 và đoạn tránh thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã tạm dừng thu phí hơn 2 năm, Nhà đầu tư gặp rất nhiều khó khăn,.
Dự án BOT tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1987+560÷ Km2014 và đoạn tránh thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã tạm dừng thu phí hơn 2 năm, Nhà đầu tư gặp rất nhiều khó khăn,.

Thông tin này vừa được lãnh đạo Vụ PPP (Bộ GTVT) xác nhận với baodautu.vn. Cụ thể, Bộ GTVT thống  nhất lập 1 trạm trên tuyến tránh thị xã Cai Lậy và yêu cầu Nhà đầu tư triển khai xây dựng trạm đảm bảo theo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

Phương án được Bộ GTVT lựa chọn cũng trùng với phương án được UBND tỉnh Tiền Giang kiến nghị hồi cuối tháng 8/2019. Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang kiến nghị thực hiện phương án lập thêm một trạm trên tuyến tránh, thu cả hai trạm trên tuyến tránh và QL1 hiện hữu để hoàn vốn đầu tư Dự án. Với phương án này, sẽ có thêm một trạm BOT nữa được xây trên tuyến tránh Cai Lậy và thực hiện thu phí đồng thời cả hai trạm, trạm nào hoàn vốn xong sẽ dỡ trạm đó. Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ và địa phương tổ chức sẽ thực hiện phân luồng giao thông theo hướng cho xe lớn di chuyển trên tuyến tránh nhằm tránh kẹt xe và gây ô nhiễm môi trường QL1 đoạn qua thị xã Cai Lậy.

Về phương án tài chính của Dự án, Bộ GTVT cho biết, trước mắt triển khai thu phí và theo dõi doanh thu từng năm để có cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo phương án tài chính của dự án. Đồng thời, Bộ GTVT giao Vụ PPP tham mưu Bộ GTVT có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án thu phí đối với dự án BOT Cai Lậy; tham mưu Bộ GTVT có văn bản triển khai phương án tổ chức thu phí đối với dự án.

Về giải quyết tổng thể vướng mắc của các dự án BOT đường bộ, lãnh đạo Bộ GTVT giao Vụ PPP rà soát, tham mưu Bộ để tiếp tục báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ về tổng thể vướng mắc của các dự án BOT đường bộ (có kèm chi tiết từng dự án cụ thể) và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn của các dự án.

Dự án xây dựng công trình tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1987+560÷ Km2014 và đoạn tránh thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT; công trình dự án đã hoàn thành giai đoạn đầu tư, đưa vào khai thác và bắt đầu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ từ ngày 1/8/2017.

Tuy nhiên, khi tổ chức thu phí đã có phản ứng của một số người sử dụng đường dẫn đến mất an ninh trật tự và an toàn giao thông tại Trạm nên Nhà đầu tư tạm dừng thu phí từ ngày 14/8/2017.

Sau khi dừng hoạt động, Bộ GTVT đã làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang, thống nhất phương án xử lý miễn giảm phí (giảm 30% toàn bộ phương tiện và miễn 50-100% cho các phương tiện thuộc 4 xã lân cận), đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thu trở lại. Ngày 30/11/2017, trạm thu phí Cai Lậy hoạt động trở lại nhưng tiếp tục có diễn biến phức tạp, mất an ninh trật tự. Do vậy, Bộ GTVT đã báo cáo và tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 04/12/2017, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tạm dừng để nghiên cứu phương án xử lý.

Đến nay, Dự án đã tạm dừng thu hơn 2 năm, Nhà đầu tư gặp rất nhiều khó khăn, ngân hàng lo ngại sẽ phải chuyển sang nhóm nợ xấu, ảnh hưởng đến uy tín và môi trường đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8736/VPCP-CN ngày 26/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định phương án thu phí cuối cùng, Bộ GTVT đã và đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cùng Nhà đầu tư nghiên cứu các phương án để sớm tổ chức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trở lại một cách sớm nhất, dự kiến bắt đầu thu phí trở lại từ khoảng giữa năm 2020.