Thủ tướng quyết định đầu tư cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 bằng vốn đầu tư công

Phối cảnh cầu Đại Ngãi.
Phối cảnh cầu Đại Ngãi.

Hôm nay (22/7), Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 878/QĐ – TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Theo đó, quy mô đầu tư Dự án cơ bản thực hiện theo Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ nhưng bổ sung một số hạng mục cần thiết để bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, khai thác (nhà điều hành, quản lý; kè bảo vệ bờ sông, nắn cải kênh mương trong phạm vi dự án…); điều chỉnh phạm vi giải phóng mặt bằng phần đường dẫn theo quy mô hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 20,5m.

Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 Dự án khoảng 8.014,694 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 5.246 tỷ đồng được huy động từ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ GTVT là 1.116 tỷ đồng; vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội là 4.130 tỷ đồng; chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 2.768,694 tỷ đồng.

Quyết định số 878 nêu rõ thời gian thực hiện Dự án là từ năm 2022 đến hết năm 2026.

Thủ tướng giao Bộ GTVT tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch, đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan; có phương án xử lý dứt điểm đối với các nội dung công việc đã thực hiện của Dự án trước đây, không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện; chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật lập báo cáo nghiên cứu khả thi sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản nhưng triển khai chậm, chưa có cam kết vốn ODA nên nếu thuận lợi đến năm 2028 mới có thể hoàn thành.

Do tình hình xúc tiến đầu tư vốn vay ODA quá chậm nên cử tri, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Tỉnh ủy các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng có văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng và các Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị quan tâm sớm đầu tư Dự án.

Văn phòng Chính phủ và các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đều có văn bản đề nghị Bộ GTVT xem xét, sớm đầu tư Dự án.

Theo Bộ GTVT, đây là dự án rất quan trọng nhằm nối thông Quốc lộ 60, sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng các cầu Đại Ngãi 1, Đại Ngãi 2 và đường dẫn sẽ rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận tải lưu thông hàng hóa, mở rộng giao thương và phân luồng, giảm tải cho Quốc lộ 1, rút ngắn khoảng cách 80km so với sử dụng tuyến Quốc lộ 1 khi di chuyển từ Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu về TP.HCM giảm thời gian di chuyển khoảng 1,5 đến 2 giờ chờ và di chuyển qua 2 phà vượt sông Hậu.

Việc được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công sử dụng vốn trong nước và áp dụng cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân Dự án, qua đó cơ bản hoàn thành phần tuyến vào năm 2025, hoàn thành phần cầu dây văng vào năm 2026.