Thừa Thiên Huế tăng cường nhân sự làm thủ tục, hồ sơ dự án cho nhà đầu tư

Nhiều Dự án lớn đang đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế cần sự hỗ trợ của UBND tỉnh - Ảnh minh hoạ
Nhiều dự án lớn đang đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế cần sự hỗ trợ của UBND tỉnh – Ảnh minh hoạ

Ngày 13/6, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương vừa ký quyết định về việc thành lập và phân công thành viên giúp việc vào bốn tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án đầu tư ngoài ngân sách vào tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phân công thành viên giúp việc bổ sung vào bốn tổ công tác gồm các chuyên viên thuộc Văn phòng UBND tỉnh, các sở Kế hoạch Đầu tư, Sở xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh, trong trường hợp nhận được ý kiến phản ảnh của các nhà đầu tư, thư ký chủ động họp tổ công tác có liên quan để báo cáo, xin ý kiến trực tiếp các đồng chí tổ trưởng về các nội dung vướng mắc hoặc thông qua văn phòng UBND tỉnh. Trong quá trình hỗ trợ các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng các dự án ngoài ngân sách thư ký tiếp nhận việc phản ánh hiện trường về các vấn đề liên quan cản trở quá trình hoàn thành thủ tục.

Quyết định cũng nhấn mạnh các thành viên cần có trách nhiệm đôn đốc các ngành thực hiện theo các bảng phân công công việc trong kỳ báo cáo để đảm bảo tiến độ của các kế hoạch thực hiện dự án. Thư ký thường xuyên báo cáo rõ các vướng mắc, chậm trễ trong việc thực hiện để báo cáo kịp thời theo từng tuần. Ngoài tổ thư ký, các thành viên trong các tổ giúp việc thực hiện theo dõi, điều phối dự án và phối hợp với chuyên viên hỗ trợ thủ tục chuyên ngành và nhà đầu tư (nếu có) để thực hiện các nội dung công việc liên quan dự án đầu tư. 

Chủ tịch UBND tỉnh còn chỉ đạo các phòng chuyên môn của các Sở, Ban, Ngành, địa phương liên quan trực tiếp đến thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng của các dự án có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các thành viên giúp việc của các tổ công tác để hoàn chỉnh hồ sơ, hạn chế tối đa việc điều chỉnh nhiều lần đảm bảo thực hiện đúng theo thời gian pháp luật quy định và đúng tiến độ kế hoạch của dự án đã được phê duyệt.

Trước đó vào tháng 2/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương ký ban hành Quyết định thành lập 4 Tổ công tác liên ngành đặc biệt về xúc tiến và hỗ trợ đầu tư do Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế làm tổ trưởng.