TP. Đà Nẵng: Đốc thức giải phóng mặt bằng các dự án truyền tải điện

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), hiện nay, trên địa bàn TP. Đà Nẵng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao cho CPMB quản lý điều hành dự án Trạm biến áp 220kV Hải Châu và đường dây 220kV Hòa Khánh – Hải Châu. Theo tiến độ, Dự án này phải hoàn thành vào quý I/2020 nhưng tới nay dù đã chậm hơn 2,5 năm mà vẫn còn nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, Dự án xây dựng mới Trạm biến áp 220 kV Hải Châu (công suất 250 MVA), thuộc khu đô thị mới quốc tế Đa Phước, có diện tích xây dựng 3.380 m2; gồm xây mới đường dây 220 kV Hòa Khánh-Hải Châu, dài gần 10 km (đoạn tuyến đi cáp ngầm dài 7,3km và đoạn tuyến đi trên không dài 2,57 km).

Hiện nay phần đường dây 220 kV Hòa Khánh – Hải Châu còn khoảng cột vị trí 01-02 chưa bàn giao mặt bằng hành lang tuyến, đoạn tuyến qua khu dân cư nên chưa kéo dây được đoạn tuyến này.

Phần diện tích đất thu hồi để xây dựng trạm biến áp 220 kV Hải Châu do Công ty TNHH The Sunrise Bay quản lý. Tuy nhiên, Công ty TNHH The Sunrise Bay vẫn chưa thống nhất bàn giao mặt bằng. Tại cuộc họp ngày 14/10/2022, Công ty TNHH The Sunrise Bay thống nhất bàn giao mặt bằng để xây dựng dự án với điều kiện: UBND thành phố có văn bản chính thức đề nghị Công ty TNHH The Sunrise Bay bàn giao mặt bằng trước để thi công dự án và thống nhất giải quyết sớm các kiến nghị của Công ty.

Ông Trương Hữu Thành, Phó tổng giám đốc EVNNPT nếu các khó khăn và kiến nghị
Ông Trương Hữu Thành, Phó tổng giám đốc EVNNPT kiến nghị TP. Đà Nẵng quan tâm tới tình hình triển khai các dự án truyền tải tại đây

Nhằm đảm bảo tiến độ thi công, đưa dự án vào vận hành trong năm 2023, ông Trương Hữu Thành, Phó tổng giám đốc EVNNPT đã kiến nghị UBND TP. Đà Nẵng quan tâm tới tình hình triển khai dự án liên quan đến trách nhiệm của địa phượng.

Cụ thể, đối với đường dây 220 kV Hòa Khánh – Hải Châu, UBND quận/Ban giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu sớm hoàn tất các thủ tục trình Hội đồng thẩm định giá để thẩm tra và tham mưu UBND thành phố ban hành giá cụ thể, thực hiện công tác bồi thường cho Dự án.

UBND phường Hòa Khánh Bắc khẩn trương hoàn thiện công tác xác nhận nguồn gốc đất các hồ sơ còn lại trước ngày 20/11/2022, để Ban giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu có cơ sở triển khai bước tiếp theo.

Phần Trạm biến áp 220kV Hải Châu, UBND thành phố có văn bản gửi Công ty TNHH Sunrise Bay đề nghị tạo điều kiện bàn giao mặt bằng trước để thực hiện dự án, song song với việc triển khai các nội dung thống nhất tại cuộc họp ngày 14/10/2022. EVNNPT cam kết thực hiện việc chuyển trả chi phí bồi thường cho Công ty TNHH Sunrise Bay theo Quyết định phê duyệt của UBND thành phố.

Ngoài ra, để đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng, EVNNPT đang chuẩn bị đầu tư dự án Dự án Trạm biến áp 220 kV Liên Chiểu và đấu nối và Dự án đường dây 220 kV Hải Châu – Ngũ Hành Sơn. Hiện các dự án này vẫn đang vướng nhiều thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND TP. Đà Nẵng.

Vì vậy, EVNNPT kiến nghị UBND TP. Đà Nẵng xem xét có văn bản chỉ đạo đơn vị chủ trì xem xét và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Đòng thời chỉ đạo sở ngành liên quan quan tâm hỗ trợ xem xét các thủ tục thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án TBA 220kV Liên Chiểu và đấu nối.

Tại buổi làm việc, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao ngành điện đã luôn quan tâm đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn thành phố để đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Trước thực trạng tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn thành phố còn chậm do vướng mắc mặt bằng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đưa ra các giải pháp cụ thể.

Đó là, với dự án Trạm biến áp 220 kV Hải Châu và đường dây 220 kV Hòa Khánh – Hải Châu, giao UBND quận Thanh Khê căn cứ hồ sơ đo đạc và ý kiến của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, làm thủ tục thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng trong tháng 11/2022. Các sở, ngành, chủ đầu tư liên quan phối hợp quận Thanh Khê, Hải Châu hoàn thành thủ tục liên quan theo kiến nghị của Sunrise bay để bàn giao mặt bằng cho ngành điện thi công dự án trong tháng 11/2022.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng đề nghị Công ty Sunrise Bay bàn giao mặt bằng song song với các thủ tục về bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND thành phố sẽ có văn bản đề nghị thực hiện nội dung này. Đồng thuận bàn giao mặt bằng cho ngành Điện thi công dự án song song với các thủ tục về bồi thường giải phóng mặt bằng.

Về Dự án Trạm biến áp 220 kV Liên Chiểu và đấu nối và Dự án đường dây 220 kV Hải Châu – Ngũ Hành Sơn, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giao EVNNPT/CPMB phối hợp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường để thống nhất nội dung về chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố và trình UBND phê duyệt.