Việt Nam – Triển vọng đầu tư đầy hứa hẹn

Bà Trịnh Kim Dung, Giám đốc Bộ phận Tư vấn thuế và Nhóm tư vấn thương vụ, Grant Thornton Vietnam.

Tổng quan môi trường đầu tư tại Việt Nam

Các nhóm ngành thu hút đầu tư tư nhân lớn nhất

Các nhà đầu tư cổ phần tư nhân lớn

Sau sự chậm chạp trong những năm trước và bị cản trở bởi Covid-19, quá trình tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước được kỳ vọng sẽ có động lực mới và sẽ mang lại nhiều cơ hội đầu tư cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước trong những năm tới.

Hoạt động đầu tư mạo hiểm

Triển vọng đầu tư tại Việt Nam