Xác định thời gian khả thi nhất để xây nhà ga hành khách Sân bay Long Thành

Phối cảnh ga đi Nhà ga hành khách sân bay Long Thành.
Phối cảnh ga đi Nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi Bộ GTVT và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – ACV liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách” thuộc Dự án thành phần 3 – Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/06/2015.

Theo đó, thời gian hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1 của Dự án chậm nhất vào năm 2025 và Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư.

Theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 1 của Dự án được thực hiện trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2025.

Cũng tại Quyết định nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã giao ACV quyết định đầu tư đối với Dự án thành phần 3, đồng thời yêu cầu ACV (với vai trò là chủ đầu tư Dự án thành phần 3) tổ chức triển khai dự án theo đúng các Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, việc ACV đề xuất cho phép đơn vị này được quyền điều chỉnh thời gian hoàn thành Dự án thành phần 3 trong năm 2026 là chưa phù hợp với thời gian thực hiện được Quốc hội và Chính phủ ấn định.

“Do vậy, đề nghị ACV làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế để rà soát, phân tích đầy đủ, toàn diện nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của các bên có liên quan dẫn đến việc cần kéo dài thời gian hoàn thành Dự án thành phần 3, báo cáo cấp có thẩm quyền để trình Chính phủ, Quốc hội xem xét”, công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ.

Liên quan đến đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu 5.10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo quy định tại Hồ sơ mời thầu Gói thầu 5.10, thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu này là 33 tháng (tương đương 990 ngày).

Các đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật đều cho rằng thời gian thi công tối thiểu cần 39 tháng.

Đặc biệt có một số nhà thầu (trong đó có nhà thầu nước ngoài ) cho rằng thời gian thực hiện hợp đồng 33 tháng là quá ngắn, không thể thực hiện được và dự kiến thời gian thực hiện hợp đồng tối thiếu phải là 42 tháng.

Bên cạnh đó, tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 18/2/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã kết luận: “trên cơ sở tham khảo ý kiến của tư vấn, ACV xác định thời gian thực hiện gói thầu, báo cáo Bộ GTVT tống hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định’’.

Căn cứ chỉ đạo nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng, việc ACV xem xét, đánh giá lại tính khả thi về thời gian thực hiện Gói thầu 5.10 trên cơ sở các ý kiến đề xuất của tư vấn, các nhà thầu, nguyên nhân, kinh nghiệm được ACV rút ra sau khi tổ chức đấu thầu lần 1 không thành công là cần thiết.

Tuy nhiên, đề xuất của ACV về thời gian điều chỉnh chỉ dựa trên cơ sở ý kiến của tư vấn về thời gian thực hiện của một số nhà ga hành khách của các nước trong khu vực  mà chưa có giải trình về cơ sở tính toán cụ thể để xác định thời gian cần thiết thực hiện Gói thầu 5.10 là 39 tháng.

Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị ACV rà soát kỹ lưỡng quy mô, tính chất kỹ thuật, khối lượng công việc cần triển khai của Gói thầu 5.10 để có cơ sở xác định thời gian khả thi nhất có thể để đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hiệu quả đồng thời có thể thu hút được sự quan tâm, tham gia dự thầu của nhiều nhà thầu trong và ngoài nước, tránh việc trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu, Dự án.

Gói thầu số 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách”, có giá gói thầu 35.233 tỷ đồng bao gồm việc thiết kế bản vẽ thi công và Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách của Dự án thành phần 3- Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Đây là một trong những gói thầu xây lắp và cung cấp thiết bị lớn nhất trong lĩnh vực hàng không cũng như xây dựng hạ tầng kỹ thuật cao từng được triển khai tại Việt Nam.

Theo hồ sơ mời thầu, thời gian thực hiện hợp đồng là 990 ngày (tương đương 33 tháng), bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Mốc thời gian 33 tháng được bên mời thầu xây dựng nhằm đảm bảo Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có thể hoàn thành vào cuối năm 2025 theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.

Hình thức đấu thầu Gói thầu 5.10 là đấu thầu rộng rãi quốc tế, không qua mạng, không sơ tuyển. Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ.