ALTAGAS KÝ THỎA THUẬN MUA LẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ TỰ NHIÊN PIPESTONE VÀ CƠ SỞ LƯU TRỮ KHÍ TỰ NHIÊN

Oil and Gas 61 Megapixl Cta88 1 ALTAGAS ENTERS AGREEMENT TO ACQUIRE PIPESTONE NATURAL GAS Processing PLANTS AND NATURAL GAS STORAGE FACILITY

Giao dịch tăng cường chuỗi giá trị Midstream của AltaGas ở Alberta Montney; Giảm thiểu rủi ro hồ sơ Midstream thương mại; Tăng cường tài chính và đòn bẩy

CALGARY, AB, 31 tháng 8 năm 2023 /CNW/ – AltaGas Ltd. (“AltaGas” hoặc “Công ty”) (TSX: ALA) đã ký kết thỏa thuận chung cuối cùng với Tidewater Midstream và Cơ sở Hạ tầng Ltd. (“Tidewater”) để mua lại: 1) Dự án mở rộng Giai đoạn I và Giai đoạn II Nhà máy Xử lý Khí thiên nhiên Pipestone (lần lượt gọi là “Pipestone Giai đoạn I” và “Pipestone Giai đoạn II”); 2) Cơ sở Lưu trữ Khí thiên nhiên Dimsdale lân cận (“Cơ sở Dimsdale”); 3) Nhà ga xe tải chở dầu condensate vào/ra của Pipestone; và 4) Hệ thống đường ống thu thập liên quan cần thiết để vận hành các tài sản này (gọi chung là “Tài sản Pipestone”) với tổng giá trị xét là 650 triệu đô la, hoặc khoảng 7,2 lần ước tính doanh thu EBITDA bình thường hóa theo tỷ lệ chạy, bao gồm cả lợi nhuận từ quy mô và vốn bổ sung mà AltaGas sẽ triển khai để hoàn thành dự án phát triển Pipestone Giai đoạn II.

ĐIỂM NỔI BẬT CHÍNH VỀ ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH

Giao dịch Pipestone tăng cường chuỗi giá trị Midstream của AltaGas thông qua việc mở rộng quy mô hoạt động tại Alberta Montney và cung cấp nguồn cung cấp LPG (Khí hóa lỏng) có ý nghĩa lâu dài cho nền tảng xuất khẩu toàn cầu của chúng tôi. Dự kiến giao dịch sẽ mang lại mức tăng trưởng EPS 5% vào năm 2025 trở đi trong khi tăng đòn bẩy ròng nợ/EBITDA bình thường hóa 0,1 lần vào năm 2025 trở đi.

Các điểm nổi bật chính của giao dịch bao gồm:

1. Phù hợp chiến lược:

  • Hỗ trợ chiến lược dài hạn của AltaGas bằng cách bổ sung các tài sản cơ sở hạ tầng có tuổi thọ dài với sự tăng trưởng tài chính có ý nghĩa.
  • Các tài sản chiến lược và bổ sung tăng cường vị thế của AltaGas tại Alberta Montney với các tài sản rủi ro thấp có tăng trưởng dài hạn.
  • Mở rộng cơ sở khách hàng Midstream với các nhà sản xuất độc lập tiêu biểu, những điều này sẽ cung cấp cơ hội tăng trưởng bổ sung.
  • Cải thiện quy mô Kinh doanh Midstream với hồ sơ tăng trưởng nhiều năm.
  • Cung cấp quá trình tăng trưởng xử lý và xử lý chất lỏng sẽ tăng cường xuất khẩu toàn cầu trong những năm tới.

2. Giảm thiểu rủi ro

  • Giảm tổng thể rủi ro giá hàng hóa Midstream bằng cách tăng doanh thu cố định và phí dịch vụ lên 6%.
  • Đa dạng hóa cơ sở khách hàng của AltaGas với nhiều khách hàng độc lập mạnh mẽ và có xếp hạng tín nhiệm đầu tư.
  • Giảm thiểu rủi ro xuất khẩu toàn cầu bằng cách bổ sung nguồn cung LPG có ý nghĩa lâu dài, bao gồm khoảng 3.500 thùng/ngày vào năm 2024, khoảng 6.500 thùng/ngày vào nửa cuối năm 2025, và tiềm năng đạt 11.500 thùng/ngày trong dài hạn thông qua việc bổ sung năng lực xử lý bổ sung vượt quá Pipestone Giai đoạn II.

3. Đòn bẩy và Bảng cân đối kế toán

  • Cấu trúc tài chính tăng cường tín dụng giảm nợ ròng so với EBITDA bình thường hóa 0,1 lần vào năm 2025 trở đi.

4. Tài chính và Giá trị tài sản

  • Dự kiến mang lại mức tăng trưởng EPS 5% vào năm 2025 trở đi.

PIPESTONE GIAI ĐOẠN II

Thương vụ mua lại phụ thuộc vào quyết định đầu tư cuối cùng (FID) tích cực của Tidewater và AltaGas đối với dự án Pipestone Giai đoạn II. Để tạo điều kiện đạt được FID, AltaGas và Tidewater đã ký kết thỏa thuận thành lập liên doanh mới (Liên doanh Pipestone) để thúc đẩy các bước cuối cùng cần thiết để phát triển và xây dựng dự án. Các điều khoản của Liên doanh Pipestone sẽ cho phép các bên tiếp tục hợp tác về dự án Pipestone Giai đoạn II, ngay cả khi thương vụ mua lại không diễn ra.

Tổng giá trị xét là 650 triệu đô la, bao gồm 325 triệu đô la tiền mặt và phát hành khoảng 12,5 triệu cổ phiếu phổ thông của AltaGas cho Tidewater, sẽ được định giá ở mức 26,07 đô la, dựa trên giá trung bình gia quyền khối lượng 10 ngày của AltaGas tại ngày 30 tháng 8 năm 2023, với cổ phiếu sẽ được phát hành và chuyển giao cho Tidewater tại thời điểm đóng và tuân theo các điều chỉnh đóng thông thường. AltaGas có kế hoạch tài trợ giao dịch thông qua kết hợp nợ ngắn hạn từ tính thanh khoản hiện tại của Công ty và phát hành cổ phiếu phổ thông từ ngân khố. Dự kiến giao dịch sẽ tăng đòn bẩy 0,1 lần nợ ròng so với EBITDA bình thường hóa vào năm 2025 trở đi, phù hợp với các mục tiêu giảm đòn bẩy liên tục của AltaGas nhằm đạt 4,5 lần nợ ròng so với EBITDA bình thường hóa trong dài hạn. Dự kiến giao dịch sẽ có tác động tích cực nhẹ đến EPS vào năm 2024 và sau đó tăng 5% vào năm 2025 trở đi. Dự kiến giao dịch sẽ được hoàn tất trước cuối năm 2023, phụ thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và các điều kiện đóng thông thường.

Việc mua lại Pipestone giảm thiểu rủi ro cho AltaGas. Hơn 90% EBITDA bình thường hóa của Tài sản Pipestone đến từ các hợp đồng cố định và phí dịch vụ. Với việc bao gồm Tài sản Pipestone, tỷ lệ EBITDA Midstream cố định và phí dịch vụ của AltaGas sẽ tăng ước tính 6% với sự giảm tương ứng EBITDA phơi nhiễm hàng hóa/chênh lệch. Các khách hàng của Tài sản Pipestone bao gồm sự kết hợp của các bên đối tác độc lập mạnh mẽ hoặc có xếp hạng tín nhiệm đầu tư, với thời hạn hợp đồng trung bình khoảng 8,5 năm.

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

AltaGas định giá các tài sản hoạt động hiện tại, bao gồm Pipestone Giai đoạn I và Cơ sở Dimsdale, ở mức 525 triệu đô la, với dự án mở rộng Pipestone Giai đoạn II được định giá 125 triệu đô la, bao gồm cả tài sản vốn dài h