Phiên tòa phê chuẩn thỏa thuận Relvas v. Auxly Cannabis Group Inc. sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 11 năm 2023

TORONTO, ngày 30 tháng 8 năm 2023 /CNW/ – Công ty luật Berger Montague (Canada) hôm nay thông báo rằng Tòa án Tối cao Ontario (the “Court”) đã ấn định một phiên tòa được tổ chức vào ngày 14 tháng 11 năm 2023 lúc 10 giờ sáng qua video hội nghị (the “Settlement Approval Hearing”) để phê chuẩn thỏa thuận giải quyết giữa tất cả các bên trong vụ kiện dân sự mang tên Daniel Relvas v. Auxly Cannabis Group Inc., có số hồ sơ tòa CV-19-00617136-00CP (the “Action”).

Bối cảnh

Vụ kiện được khởi xướng thay mặt những cá nhân và tổ chức đã mua hoặc có được cổ phiếu phổ thông của Auxly Cannabis Group Inc. (“Auxly”) (TSX: XLY) và (FRA: 3KF) trên thị trường thứ cấp, vào hoặc sau ngày 12 tháng 11 năm 2018, và nắm giữ một phần hoặc toàn bộ những chứng khoán đó cho đến khi kết thúc giao dịch vào ngày 6 tháng 2 năm 2019. Trong vụ kiện, cáo buộc rằng trong Thời kỳ Hợp đồng, Bị đơn đã đưa ra những thông tin sai lệch liên quan đến các sự kiện trọng yếu về tình trạng dự án với FSD Pharma Inc. để xây dựng 220.000 feet vuông không gian trồng cần sa ở Cobourg, Ontario. Bị đơn phủ nhận các cáo buộc và không thừa nhận trách nhiệm liên quan đến Thỏa thuận.

Sau một ngày hòa giải toàn thời gian vào tháng 7 năm 2023, các bên đồng ý giải quyết Vụ kiện để giải quyết hoàn toàn, dứt khoát và vĩnh viễn tất cả các khiếu nại chống lại Auxly, tùy thuộc vào việc Tòa án phê chuẩn Thỏa thuận Giải quyết bằng văn bản tại Phiên tòa Phê chuẩn Thỏa thuận.

Thỏa thuận

Các điều khoản thỏa thuận (“Thỏa thuận”) bao gồm khoản thanh toán 4 triệu CAD thay mặt Bị đơn, miễn trừ đầy đủ và cuối cùng cho tất cả các khiếu nại mà các thành viên nhóm có thể đưa ra chống lại Bị đơn trong Vụ kiện, và sự phủ nhận rõ ràng của Bị đơn về bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khiếu nại cáo buộc trong Vụ kiện và bất kỳ loại nào khác. Thỏa thuận Giải quyết đề xuất có thể xem tại https://bergermontague.ca/cases/auxly-cannabis-group-inc/.

Nếu Thỏa thuận được chấp thuận tại Phiên tòa Phê chuẩn Thỏa thuận, một thông báo khác sẽ được công bố, bao gồm hướng dẫn về cách các Thành viên Nhóm có thể nộp Đơn Yêu cầu trực tuyến để tham gia phân phối quỹ thỏa thuận ròng và thời hạn làm như vậy.

Nhóm

Nếu bạn đã mua cổ phiếu phổ thông của Auxly, vào hoặc sau ngày 12 tháng 11 năm 2018, và nắm giữ một phần hoặc toàn bộ những cổ phiếu đó cho đến ít nhất ngày 6 tháng 2 năm 2019, bạn có khả năng được tham gia thỏa thuận sau khi Tòa án chấp thuận nó.

Phản đối

Tại Phiên tòa Phê chuẩn Thỏa thuận, Tòa án sẽ xem xét bất kỳ phản đối nào đối với Thỏa thuận đề xuất của các Thành viên Nhóm nếu các phản đối được gửi bằng văn bản trước ngày 20 tháng 10 năm 2023 theo cách được mô tả trong Thông báo về Thỏa thuận Đề xuất Giải quyết Vụ kiện Chứng khoán Auxly tại https://bergermontague.ca/cases/auxly-cannabis-group-inc/.

Tham dự Phiên tòa Phê chuẩn Thỏa thuận

Các Thành viên Nhóm có thể tham dự Phiên tòa Phê chuẩn Thỏa thuận cho dù họ có gửi phản đối hay không. Tòa án có thể cho phép các Thành viên Nhóm tham gia Phiên tòa Phê chuẩn Thỏa thuận cho dù họ có gửi phản đối hay không. Các Thành viên Nhóm muốn luật sư nói thay mặt họ tại Phiên tòa Phê chuẩn có thể thuê một luật sư để làm như vậy với chi phí của họ.

Câu hỏi

Berger Montague (Canada) PC là một công ty luật chuyên điều tra, kiện tụng và giải quyết các tranh chấp kinh tế và tài chính. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại www.bergermontague.ca.

NGUỒN Berger Montague (Canada) PC