TIDEWATER MIDSTREAM VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG LTD. THÔNG BÁO THỎA THUẬN BÁN TÀI SẢN PIPESTONE VÀ DIMSDALE VỚI GIÁ 650 TRIỆU ĐÔ LA

Dầu khí 62 Megapixl Zorandim 1 TIDEWATER MIDSTREAM VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG LTD. THÔNG BÁO THỎA THUẬN BÁN TÀI SẢN PIPESTONE VÀ DIMSDALE CỦA MÌNH VỚI GIÁ 650 TRIỆU ĐÔ LA

(TSX: TWM)

CALGARY, AB, 31 tháng 8 năm 2023 /CNW/ – Tidewater Midstream và Cơ sở hạ tầng Ltd. (“Tidewater” hoặc “Công ty”) (TSX: TWM) rất vui mừng thông báo rằng họ đã ký kết thỏa thuận với AltaGas Ltd. (“AltaGas”) để bán nhà máy khí tự nhiên Pipestone (“Giai đoạn I Pipestone”), dự án mở rộng Pipestone (“Giai đoạn II Pipestone”, gọi chung là “Pipestone”), cơ sở lưu trữ khí tự nhiên Dimsdale (“Dimsdale”) và các cơ sở thu thập và cơ sở hạ tầng khác liên quan với tổng giá 650 triệu đô la (giao dịch “”), tùy thuộc vào các điều chỉnh sau khi đóng.


Logo của Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. (Nhóm CNW/Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.)

“Chúng tôi tin rằng Giao dịch sẽ mở khóa giá trị đáng kể cho cổ đông của chúng tôi đồng thời củng cố bảng cân đối kế toán của chúng tôi để giải quyết tốt hơn các cơ hội trên toàn bộ danh mục đa dạng các tài sản cơ sở hạ tầng năng lượng và chuyển đổi năng lượng của chúng tôi,” ông Rob Colcleugh, Giám đốc điều hành lâm thời của Tidewater cho biết.

Tidewater dự kiến sẽ sử dụng tiền thu được từ Giao dịch cho các mục đích tổng quát của công ty, bao gồm việc thanh toán các khoản trên cơ sở tín dụng có bảo đảm của mình. Sau Giao dịch, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát huy giá trị trên toàn bộ các tài sản hạ tầng giữa, hạ nguồn và nhiên liệu tái tạo còn lại.

LỢI ÍCH CỦA GIAO DỊCH
 • Cải thiện sức mạnh tài chính và thanh khoản
  • Giao dịch giảm bớt đòn bẩy của bảng cân đối kế toán của Tidewater và cung cấp sự linh hoạt tài chính đáng kể
  • Sau khi trừ đi giá trị xét thấy của Giao dịch, Tidewater dự kiến sẽ có rút vốn tối thiểu từ cơ sở tín dụng
  • Tidewater sẽ tiếp tục thực hiện các hành động nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động, khả năng sinh lời và dòng tiền mặt trên mỗi cổ phiếu
 • Nâng cao giá trị của Tidewater
  • Các chỉ số giao dịch rất có lợi
  • Sau sự phục hồi thành công của nhà máy lọc dầu Prince George (“PGR”) của mình, hoạt động kinh doanh của Tidewater được định vị để hưởng lợi từ toàn bộ khả năng xử lý của cơ sở tài sản đa dạng của mình và dự kiến sẽ mang lại tăng trưởng đáng kể về dòng tiền hợp nhất trong tương lai gần từ quyền sở hữu của mình trong Tidewater Renewables, đang trong giai đoạn hoàn thành công trình của cơ sở sản xuất dầu diesel tái tạo (“HDRD”) của mình
   • PGR tiếp tục tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ trong một trong những thị trường lọc dầu hấp dẫn nhất Bắc Mỹ
   • Là nhà máy lọc dầu diesel tái tạo đầu tiên của Canada, cơ sở HDRD đang trong quá trình hoàn thiện là một thành phần chiến lược quan trọng của danh mục tăng trưởng trong tương lai của Tidewater và sẽ thiết lập Tidewater Renewables là nhà lãnh đạo trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng
  • Các tài sản hạ tầng giữa còn lại của Tidewater dự kiến sẽ hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ đối với các dịch vụ xử lý khí tự nhiên, chiết xuất / phân đoạn, lưu trữ và tiếp thị trên khắp Tây Canada
  • Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào hiệu quả vốn và sẽ đánh giá các sáng kiến tăng trưởng hỗ trợ các tài sản hiện có trong khi tối đa hóa dòng tiền mặt trên mỗi cổ phiếu
VỀ GIAO DỊCH

Nếu hoàn thành các điều kiện thông thường, AltaGas sẽ mua lại Pipestone và Dimsdale với tổng giá xét thấy là 650 triệu đô la cộng với việc đảm nhận các hợp đồng thuê điện tại Pipestone. Hình thức xét thấy sẽ là 325 triệu đô la tiền mặt và 325 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của AltaGas. Tidewater sẽ nhận được khoảng 12,5 triệu cổ phiếu phổ thông của AltaGas. Tài sản được bán như một phần của Giao dịch đại diện cho 5560 triệu đô la EBITDA điều chỉnh chuẩn hóa năm 2023 của Tidewater.

Giao dịch phụ thuộc vào các điều chỉnh đóng và các điều kiện thông thường cho một giao dịch như vậy và không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện tài chính nào. Giao dịch cũng phụ thuộc vào quyết định đầu tư cuối cùng (“FID”) tích cực đối với dự án Giai đoạn II Pipestone. Để tạo điều kiện đạt được FID, AltaGas và Tidewater đã ký kết thỏa thuận để thành lập một liên doanh mới (Liên doanh Pipestone “”) để thúc đẩy các bước cuối cùng cần thiết để phát triển và xây dựng dự án. Các điều khoản của Liên doanh Pipestone sẽ cho phép các bên tiếp tục hợp tác về dự án Giai đoạn II Pipestone, ngay cả khi Giao dịch không diễn ra.

Giao dịch đã được Hội đồng quản trị của cả Tidewater và AltaGas thông qua một cách nhất trí. Việc đóng cửa dự kiến sẽ diễn ra trong quý 4 năm 2023 nếu tất cả các điều kiện đóng được đáp ứng. Tidewater dự kiến sẽ cung cấp hướng dẫn cập nhật và triển vọng chiến lược của mình sau khi đóng Giao dịch.

THAY ĐỔI LÃNH ĐẠO CẤP CAO

Ngoài việc bán tài sản của Tidewater, Công ty cũng thông báo một số thay đổi đối với Nhóm Lãnh đạo Cấp cao của mình bao gồm:

 • Jeff Scott, Phó Chủ tịch điều hành, Thương