Bà Hương Trần Kiều Dung được đề xuất làm Chủ tịch FLC Faros

Ngày 4/5, HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã ROS) đã có Nghị quyết đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, HĐQT Công ty FLC Faros đã thông qua đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, gồm bà Hương Trần Kiều Dung và bà Trần Thị Hương.

Trong đó, Nghị quyết đề xuất bầu bà Hương Trần Kiều Dung làm Chủ tịch Công ty trong trường hợp bà được Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT.

Bà Hương Trần Kiều Dung được đề xuất làm Chủ tịch FLC Faros. Ảnh: Kinh tế & Tiêu dùng.

Nghị quyết cũng giao Chủ tịch HĐQT hiện tại là ông Nguyễn Thiện Phú chỉ đạo triển khai chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung các ứng viên nói trên.

Bà Dung là Tiến sĩ Luật Quy hoạch Xây dựng Đại học Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV, Pháp. Nữ doanh nhân này có thế mạnh về quản trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng, triển khai dự án, đầu tư, mua bán và sáp nhập.

Bà Dung từng đóng vai trò lãnh đạo các đơn vị quan trọng tại Tập đoàn FLC như luật, bất động sản, dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng, xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao…

Ngoài chức Phó chủ tịch tại tập đoàn, bà Dung còn là người đứng đầu nhiều công ty thành viên như FLC Homes, FLC Travel, Đầu tư và phát triển FLC Hạ Long…

Vũ Đậu (TH)/SHTT