Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên là Chủ đầu tư Dự án sân golf và dịch vụ Long Biên, địa chỉ trụ sở chính tại Khu trung đoàn, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thanh phố Hà Nội (TP).

Kết luận thanh tra số 172/KL-TTr ngày 24/4/2018 của Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ, Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên và các đơn vị có liên quan đã lập đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng sân golf và dịch vụ Long Biên chậm 14 tháng so với quy định, là vi phạm Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. Không có hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đã được duyệt, là vi phạm Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.

Đáng lưu ý, khi thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt, Chủ đầu tư không hề có hồ sơ lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước để tổ chức thẩm định dự án; chưa có hợp đồng thuê đất hoặc quyết định cho thuê đất để đầu tư xây dựng sân golf và dịch vụ Long Biên theo quy hoạch chi tiết xây dựng. Ngày 05/8/2012, Chủ đầu tư khởi công xây dựng công trình khi thiết kế bản vẽ thi công chưa được phê duyệt, không hề có giấy phép xây dựng…

Qua kiểm tra nhận thấy, hiện trạng khu đất ký hiệu HH và CL2 là các dãy nhà cấp 4 và cao 01 tầng, tường xây gạch, mái tôn và khu đất ký hiệu BT hiện trạng là mặt bằng đã được san lấp có hệ thống thoát nước, cấp điện, cấp nước và có ươm cỏ. Đây là những khu đất không nằm trong Giấy chứng nhận đầu tư, không có giấy phép xây dựng, nhưng Chủ đầu tư vẫn đầu tư xây dựng công trình trên đó. Bên cạnh đó, theo Quyết định số 56C/QĐ-HĐQT-LB ngày 05/6/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư thì có khoảng 10,15 ha diện tích đất không nằm trong Giấy Chứng nhận đầu tư do UBND TP cấp.

Tại Công văn số 18/2019/BC-LB ngày 03/4/2019 của Công ty Cổ phần Long Biên báo cáo, giải trình, trong thời gian thi công xây dựng Dự án Chủ đầu tư đã xây dựng một số nhà cấp 4 tại Khu đất ký hiệu HH và CL2 làm nhà văn phòng điều hành dự án và san lấp mặt bằng khu đất trên ký hiệu BT để tập kết vật liệu xây dựng. Hiện nay, dự án cơ bản hoàn thiện trên diện tích đất khoảng 109,04ha, chưa đầu tư xây dựng trên diện tích đất ký hiệu HH, CL và BT theo quy hoạch được duyệt nên Chủ đầu tư tạm sử dụng nhà văn phòng điều hành dự án trước đây làm nhà ở cho người lao động của Công ty và lô đất ký hiệu BT làm bãi để xe, ươm trồng cây, cỏ phục vụ cho dự án.

Tuy nhiên, việc Chủ đầu tư đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác sử dụng khi chưa có văn bản của cơ quan có thẩm quyền thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư là vi phạm Điểm b Khoản 1 Điều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ.

Không chỉ vậy, còn xây dựng một số công trình chậm so với tiến độ được phê duyệt; chưa đầu tư công trình xử lý nước mặt để kiểm soát chất lượng nước tưới cỏ và phân bón đảm bảo điều kiện đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường bên ngoài là trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư. Nhà thầu giao cho một số cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ trì thiết kế hạ tầng kỹ thuật, chủ trì thiết kế Nhà bảo trì mà không có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Trách nhiệm này thuộc về Chủ đầu tư và các nhà thầu.

Từ những sai phạm kể trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, xử lý và khắc phục những vi phạm về việc quy hoạch xây dựng và thực hiện theo quy hoạch được duyệt tại Dự án Sân goft và dịch vụ Long Biên theo quy định. Bên cạnh đó, yêu cầu Sở xây dựng TP Hà Nội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm tại Dự án.