Chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, FLC lỗ kỷ lục gần 1.900 tỷ kể từ khi niêm yết

Giá vốn vượt xa doanh thu đến 1.400 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn FLC vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 trong đó ghi nhận tình trạng kinh doanh dưới giá vốn.

FLC cho biết, doanh thu thuần quý 1 năm nay đạt gần 4.800 tỷ đồng, tăng trưởng 60% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn của FLC lại vượt xa so với doanh thu, lên tới hơn 6.200 tỷ đồng. Vì vậy, FLC lỗ gộp hơn 1.400 tỷ đồng và lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh chính 1.884 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của FLC, có 2 mảng chính là doanh thu bán hàng hóa và bất động sản, và doanh thu cung cấp dịch vụ. Trong quý 1 vừa qua, mảng bán hàng hóa và bất động sản vẫn có doanh thu cao hơn giá vốn (3.489 tỷ đồng và 3.409 tỷ đồng). Tuy nhiên, mảng dịch vụ chỉ đem về doanh thu 1.278 tỷ đồng, trong khi giá vốn lên tới 2.805 tỷ đồng. Phần lớn mảng dịch vụ của FLC chính là hãng hàng không Bamboo Airways.

Bên cạnh việc kinh doanh dưới giá vốn, các chi phí của FLC cũng tăng cao, trong đó công ty phải trích lập dự phòng 224 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ phải trích lập dự phòng 15 tỷ đồng. Lãi tiền vay cũng tăng mạnh, từ 87 tỷ đồng lên 131 tỷ đồng.

Kết quả quý 1/2020, FLC báo lỗ trước thuế 1.887 tỷ đồng. Số lỗ này tương đương với tổng lợi nhuận của cả 10 quý trước cộng lai.

Lỗ sau thuế của FLC là 1.891 tỷ đồng, trong đó, phần lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.172 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2020, tổng tài sản của FLC là 33.549 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền của FLC chỉ còn dưới 50 tỷ đồng, trong khi đầu năm là 633 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm từ 188 tỷ đồng xuống chỉ còn 71 tỷ đồng.

FLC hiện đang vay ngắn hạn gần 3.500 tỷ đồng và vay dài hạn hơn 3.200 tỷ đồng.

Ảnh hưởng nghiêm trọng từ Covid – 19

Theo giải trình từ FLC, lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý 1/2020 giảm và chuyển từ lãi sang lỗ chủ yếu là do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động của các ngành du lịch, hàng không, nghỉ dưỡng và bất động sản, dẫn đến giá vốn hàng bán tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2019.

Các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và lỗ khác (cùng kỳ hoạt động khác báo lãi 41,6 tỷ đồng) cũng góp phần khiến kết quả kinh doanh của FLC trong Quý 1/2020 kém khả quan.

Ngoài ra, FLC vẫn đang phải dùng hơn 201 tỷ đồng để dự phòng khoản đầu tư 261 tỷ tại Công ty CP Nông dược HAI.

Đây là số lỗ quý lớn nhất mà doanh nghiệp này ghi nhận trong một quý từ khi niêm yết hồi cuối năm 2011 đến nay. Lần gần nhất FLC thua lỗ cũng đã diễn ra từ quý II/2011, cách đây gần 10 năm.

Thực tế, trong cơ cấu kinh doanh của FLC quý vừa qua, họat động bán hàng hóa và bất động sản vẫn có lợi nhuận gộp dương gần 80 tỷ. Tuy nhiên, toàn bộ phần lỗ gộp đều đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ, khi doanh thu mảng này tăng chưa tới 500 tỷ nhưng giá vốn đã tăng gần 2.000 tỷ đồng.

Cũng do hoạt động kinh doanh thua lỗ nặng mà dòng tiền của tập đoàn này trong quý I đều trong tình trạng âm. Trong đó, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 552 tỷ (cùng kỳ dương 194 tỷ); lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 291 tỷ…

Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ này của FLC âm gần 585 tỷ khiến khoản tiền và tương đương tiền đến cuối tháng 3 chỉ còn hơn 48,5 tỷ đồng, trong khi đầu năm số dư tiền này lên tới gần 633 tỷ.

Mộc Diệp (T.H)/ Sở hữu trí tuệ