Cổ phiếu TNA tiếp tục suy giảm giá trị, Thiên Nam chi trả cổ tức 2019 với tỷ lệ 20%

Theo tin từ Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã chứng khoán: TNA), HĐQT công ty đã thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 20%, bao gồm 5% cổ tức bằng tiền mặt và 15% cổ tức bằng cổ phiếu.

Trước mắt, TNA sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức là 25/3/2020 và ngày thực hiện là 9/4/2020.

Như vậy, với 34,59 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thiên Nam sẽ chi hơn 17 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, Thiên Nam đã thông qua Nghị quyết sẽ chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 20%, bao gồm 5% cổ tức bằng tiền mặt và 15% cổ tức bằng cổ phiếu.

Tính đến 31/12/2029, Thiên Nam có nợ phải trả gần 1.188 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn là 1.136 tỷ đồng

Kết thúc năm 2019 được công bố, Thiên Nam đạt doanh thu hơn 4.644 tỷ đồng, tăng 15,4% so với kết quả năm 2018. Lợi nhuận trước thuế 168,4 tỷ đồng, tăng gần 113% so với năm trước và vượt 68,4% mục tiêu cả năm. Lợi nhuận sau thuế 132,77 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 109% so với năm trước.

Tổng tài sản của Thiên Nam hơn 1.753 tỷ đồng, giảm 38 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn tăng 56 tỷ đồng lên 612 tỷ đồng, còn hàng tồn kho giảm 214 tỷ đồng xuống 746 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính cuối năm 2019 gần 184,7 tỷ đồng. Nợ phải trả gần 1.188 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn là 1.136 tỷ đồng.

Những năm gần đây, bên cạnh lĩnh vực truyền thống là kinh doanh thép, Thiên Nam đã đẩy mạnh kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản với việc đầu tư vào một số dự án như Happy Home hay các dự án tại Vũng Tàu… Ngoài ra, Thiên Nam còn đầu tư vào lĩnh vực giáo dục với hệ thống giáo dục South Sky System.

Tại phiên ngày 11/3, cổ phiếu TNA đang giao dịch ở mức 17.350 đồng/CP, giảm 250 đồng mệnh giá so với ngày 10/3 và giảm 1.300 đồng giá trị so với ngày đầu tuần 9/3 khi ở mức 17.650 đồng/CP nhưng lại giảm 700 đồng giá trị so với ngày 6/3.

T.Hường/Sở hữu Trí tuệ