FLC chuẩn bị họp cổ đông bất thường để bổ sung lãnh đạo

Công ty CP Tập đoàn FLC vừa có báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) về thông tin sẽ triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Theo đó, tại phiên họp bất thường, FLC sẽ bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt với cáo buộc thao túng, che giấu thông tin chứng khoán và bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT bị bắt với cáo buộc là đồng phạm giúp sức ông Quyết, ông Đặng Tất Thắng được giao đảm nhiệm vai trò Chủ tịch FLC từ ngày 31/3 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông và HĐQT có quyết định mới. Hiện bên cạnh ông Thắng, HĐQT doanh nghiệp này còn 2 thành viên là Tổng Giám đốc Bùi Hải Huyền và Phó Tổng Giám đốc Lã Quý Hiển.

Mới đây, ông Nguyễn Chí Cương và bà Phan Thị Bích Phượng đã gửi đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát tới Hội đồng quản trị Tập đoàn. Nếu đơn từ nhiệm được thông qua, Ban Kiểm soát của FLC chỉ còn lại một thành viên là ông Nguyễn Đăng Vụ.

Ngày cuối cùng để chốt quyền cổ đông tham dự phiên họp bất thường trên là 9/5. Tuy nhiên, FLC chưa chốt ngày và địa điểm tổ chức và cho biết sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông sau. Hiện FLC cũng chưa công bố danh sách các ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT và ban kiểm soát.

Giữa tuần trước, FLC cũng đã gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm nay chậm nhất tới ngày 30/6/2022. Đồng thời, tập đoàn này ban hành Nghị quyết về việc hủy danh sách cổ đông lập ngày 23/3 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày 19/4 HoSE đã đưa 3 cổ phiếu FLC, ROS, HAI vào diện cảnh báo vì 3 công ty này chậm công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Trước đó, 3 mã này cũng bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Mã FLC phiên giao dịch ngày 20/4 lùi về 6.650 đồng/cổ phiếu, tức giảm hơn 70% kể từ sự kiện bắt ông Trịnh Văn Quyết. Các mã liên quan đến hệ sinh thái này thị giá cũng sụt giảm từ 50-70%