Gánh nặng vay nợ, Cty Đèo Cả báo lỗ nặng quý I/2020, mỗi ngày phải trả 1,5 tỷ tiền lãi

DII phải trả đến 1,5 tỷ đồng lãi vay mỗi ngày

Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (DII – UPCoM: HHV) do ông Hồ Minh Hoàng là Chủ tịch HĐQT vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020.

Trong quý này, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả của ông Hồ Minh Hoàng gánh tổng cộng gần 135,5 tỷ đồng chi phí tài chính và toàn bộ chi phí này đến từ lãi vay.

Đây là số tiền lãi DII phải trả cho các khoản vay để thực hiện các công trình giao thông quy mô lớn. Tính trung bình Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (DII) phải trả khoảng 1,5 tỷ đồng lãi vay mỗi ngày.

Gánh nặng về lãi vay hiện đang là gánh nặng lớn nhất đối với doanh nghiệp trong quý I/2020. Gần 135,5 tỷ đồng chi phí tài chính và toàn bộ chi phí này đến từ lãi vay.

Doanh thu của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (DII) trong kỳ chỉ đạt 304,5 tỷ đồng, nhưng phải có tới hơn 292 tỷ đến từ doanh thu phí trạm BOT. Bình quân, mỗi ngày DII thu về 3,3 tỷ đồng doanh thu, gấp hơn 2 lần số lãi vay mà doanh nghiệp đang phải chi trả mỗi ngày.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán là 184 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần là 304 tỷ đồng, như vậy, giá vốn hàng bán lại chiếm tới 60% doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của DII. Như vậy. nếu bao hàm cả giá vốn và chi phí lãi vay thì khoản doanh thu thu về của DII đã không đủ để “bù đắp“, chưa kể các chi phí khác phát sinh trong kỳ.

Tại ngày 31/3/2020, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của DII tăng thêm 2,5 lần so với đầu năm, lên 352 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm gần 2%, xuống còn 19.794 tỷ đồng. Tổng nợ vay và thuê tài chính của DII là 20.146 tỷ đồng.

Cũng tại ngày 31/3/2020, tổng nợ của DII là 22.760 tỷ đồng, con số này mặc dù có giảm nhẹ so với thời điểm ngày 1/1/2020 tuy nhiên vẫn gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu.

DII “ngậm ngùi” đã báo lỗ 25,5 tỷ đồng trước thuế trong năm quý I/2020. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 26,2 tỷ đồng. Cùng với kết quả kinh doanh ảm đạm, dòng tiền kinh doanh chính của DII âm tới 492 tỷ đồng. Trong năm 2019, DII lãi trước thuế 158 tỷ đồng và 155 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Lý giải của tập đoàn Đèo Cả

Theo lý giải của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (DII), lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2020 của Công ty bị lỗ 26,207 tỷ đồng, nguyên nhân là do tổng doanh thu trong kỳ là 307.777 tỷ đồng (gồm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 304.513 triệu đồng và doanh thu hoạt động tài chính là 4.264 triệu đồng), trong khi chi phí là 341.112 triệu đồng (bao gồm giá vốn hàng bán 184.061 triệu đồng, chi phí tài chính 135.464 triệu đồng và chi phí quản lý 21.587 triệu đồng). Trong đó, chi phí lãi vay là 135.464 triệu đồng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí trong kỳ, do giai đoạn này các gói thầu đang ở giai đoạn triển khai đầu năm chưa nghiệm thu nhưng chi phí lãi vay phát sinh vẫn duy trì với tỷ trọng lớn.

Chính vì thế lợi nhuận sau thuế TNDN Quý I/2020 lỗ. Ngoài ra do Quý I/2019, Công ty chưa phát sinh yêu cầu phải lập báo cáo tài chính hợp nhất, vì vậy không có số liệu so sánh với báo cáo tài chính hợp nhất của giai đoạn trước.

Theo ghi nhận từ phía Báo Đầu Tư, gần đây các dự án doanh thu sụt giảm mạnh, nguyên nhân chính là do lưu lượng thực tế thấp hơn so với dự kiến, phải phân chia lưu lượng phương tiện sang tuyến đường song hành, hoặc giảm giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ và miễn hoặc giảm giá cho các phương tiên giao thông khu vực lân cận trạm thu phí.

Trong số những dự án giảm doanh thu lớn có dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang, doanh thu năm 2018 đạt trên 460 tỷ đồng, giảm 87%; dự án hầm đường bộ Phú Gia – Phước Tượng đạt doanh thu trên 260 tỷ đồng, giảm trên 90%; dự án hầm Đèo Cả doanh thu hơn 450 tỷ đồng, giảm 95%.

Trong bối cảnh doanh thu sụt giảm, Công ty cổ phần Đèo Cả đã tiếp tục bù đắp một phần vốn chủ sở hữu để duy trì hoạt động cơ bản của Dự án (như vận hành hầm Hải Vân, Đèo Cả, không để dừng vận hành hầm làm mất an toàn cho người dân); điều chỉnh giá vé phù hợp để tạo ra doanh thu khi cho người dân đi qua hầm Cù Mông không thu phí gần 2 tháng để có bài toán so sánh kích cầu, qua đó đưa ra giá vé điều chỉnh phù hợp; đồng thời với đó là việc soát xét lại các thông số đầu vào để điều chỉnh phương án tài chính, yêu cầu Ngân hàng cùng tham gia giải quyết.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ