Không ghi nhận doanh thu, BII tiếp tục báo lỗ quý I/2020

Lỗ sau kiểm toán cao gấp 3 lần lỗ Báo cáo tự lập

CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã CK: BII) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và báo cáo thường niên năm 2019.

BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 của BII ghi nhận khoản lỗ sau kiểm toán gần 98 tỷ đồng, trong khi đó ở Báo cáo tự lập, con số lỗ chỉ ở mức gần 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu thuần năm 2019 của BII cũng giảm 11% so với trước kiểm toán, chỉ còn hơn 25 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế đến hết năm 2019 là gần 70 tỷ đồng, các khoản nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 122 tỷ đồng dẫn đến sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty trong 12 tháng tới.

Giải trình cho việc này, BII cho rằng trong kỳ kiểm toán viên đã trích lập dự phòng các khoản phải thu, phải trả, trả trước… với tổng số tiền khoảng 89.5 tỷ đồng, dẫn đến có sự thay đổi lớn trong cùng kỳ và kết quả kinh doanh bị âm.

Ngoài ra, theo BII, doanh thu sau kiểm toán có chênh lệch do kiểm toán viên không ghi nhận doanh thu phát sinh từ việc nâng giá cho thuê đất tại Cụm công nghiệp với lý do khách hàng chưa thanh toán đủ tiền chênh lệch từ việc nâng giá, sau khi khách hàng thanh toán đầy đủ số tiền trên thì Công ty sẽ ghi nhận doanh thu.

Tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 của BII, kiểm toán viên đã đưa ra cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Cụ thể, các chi phí liên quan đến Mỏ cát trắng Tân Phước chưa được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh hơn 8 tỷ đồng, chiếm 1,14% tổng tài sản. Ban Tổng Giám đốc BII giải trình nguyên nhân là do công tác bồi thường, giải tỏa chưa hoàn thành nên chưa được đưa vào khai thác.

Công ty không xác định được thời gian hoàn thành công tác bồi thường, giải tỏa để được phép khai thác khu mỏ cát này. Vì vậy, kiểm toán không có đầy đủ bằng chứng kiểm toán để xác định giá trị có thể thu hồi được của tài sản đã đầu tư cũng như ảnh hưởng nếu có đến tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019.

Ngoài ra Ban TGĐ chưa xác định được thời gian dự kiến quyết toán toàn bộ giá trị các công trình xây dựng cơ bản dở dang mà đã đưa vào sử dụng một phần nhỏ diện tích để cho thuê và chuyển nhượng trong các năm trước bao gồm các Công trình Cụm công nghiệp Thắng Hải I, công trình Cụm công nghiệp Thắng Hải II và công trình cụm Công nghiệp Tân Bình với số dư cuối năm là gần 121 tỷ đồng chiếm 16,52% tổng tài sản.

Đối với công trình đang triển khai dở dang còn lại là Công trình khu chuyển tải Lagi – Bình Thuận với số dư cuối năm là gần 68 tỷ đồng chiếm 9,3% tổng tài sản thì đang bị tạm dừng do vướng các thủ tục về pháp lý và việc xin đầu tư mở rộng dự án (lấn biển) đối với công trình khu chuyển tải Lagi – Bình Thuận vẫn chưa có cơ sở xem xét và chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận quy hoạch.

Quý I/2020: BII không có doanh thu

Mới đây BII cũng đã công bố BCTC quý I/2020 theo đó kết thúc quý I công ty không có doanh thu, tuy nhiên vẫn ghi nhận giá vốn khiến lợi nhuận gộp âm 150 triệu đồng, trong khi đó, các chi phí vẫn phát sinh và chịu lỗ khác 1,4 tỷ đồng nên kết quả lỗ sau thuế gần 2,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ LNST đạt 495,7 triệu đồng.

Kết thúc quý 1 công ty không có doanh thu

Trong kỳ này, BII chỉ có doanh thu hoạt động tài chính, tuy nhiên, khoản doanh thu này cũng “teo tóp” không đáng kể.

BII cho biết trong quý 1/2020 các nhà máy sản xuất gạch Tuynel và nhà máy chế biến cát Bình Thuận tạm dừng hoạt động do nguồn nguyên liệu đất sét để sản xuất gạch công ty đã trúng đấu quyền khai thác tại mỏ sét, diện tích hơn 16ha cách nhà máy khoảng 3km nhưng công ty chưa thể tiến hành khai thác được do chưa hoàn tất các thủ tục khai thác mỏ theo quy định.

Dự kiến trong quý 2/2020 sau khi hoàn tất các thủ tục sẽ đưa nhà máy vào SXKD.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ