Không hoàn thành kế hoạch năm 2019, Traphaco đặt mục tiêu lãi ròng 180 tỷ năm 2020

Lợi nhuận 2019 thấp nhất kể từ năm 2014

CTCP Traphaco (mã chứng khoán TRA) vừa tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Tại đại hội, cổ đông TRA đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như kết quả kinh doanh năm 2019 với doanh thu thực hiện đạt 1.710 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2018 và hoàn thành 92% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế cũng giảm 2% nhưng vượt 0,4% kế hoạch, ghi nhận ở mức 171 tỷ đồng; chia cổ tức 30% bằng tiền mặt (sẽ thực hiện trong năm 2020). Theo thống kê, đây là mức lợi nhuận thấp nhất của công ty kể từ năm 2014.

Ngoài kết quả kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019, cổ đông của TRA còn thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu 2.000 tỷ đồng, tăng 17% so với mức thực hiện ghi trong báo cáo kiểm toán 2019; lợi nhuận sau thuế cũng tăng 5,5%, dự kiến 180 tỷ đồng; chia cổ tức ở mức 30% bằng tiền. Bên cạnh đó, TRA cũng thông qua chiến lược phát triển trong 5 năm tới với định hướng tập trung cho đầu tư sản xuất các sản phẩm tân dược gắn liền mục tiêu doanh thu tăng trưởng bình quân 20%/năm.

Đầu tư sản xuất các sản phẩm tân dược

Năm 2020, Traphaco định hướng chiến lược tập trung đầu tư sản xuất các sản phẩm tân dược với mục tiêu doanh thu tăng trưởng bình quân 20%/năm từ nay đến 2025.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Vũ Thị Thuận, thị trường dược, đặc biệt là OTC – thị trường chính của công ty gặp khó khăn với mức tăng trưởng thấp. Công ty đang duy trì mức tăng trưởng đối với hàng sản xuất.

Công ty đã trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng, tăng 17% năm 2019, trong đó, doanh thu công ty mẹ là 1.750 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 5,5%, đạt mức 180 tỷ đồng. Traphaco chốt cổ tức năm 2019 ở mức 30% bằng tiền mặt và lên kế hoạch tương tự cho cổ tức năm 2020.

Bà Thuận cũng cho biết công ty đủ nguyên liệu sản xuất đến hết quý II. Tuy nhiên, sức mua giảm gây ảnh hưởng đến doanh thu. Cụ thể, doanh thu tháng 1 và nửa đầu tháng 2 có tăng nhưng bắt đầu giảm từ cuối tháng 2 và tháng 3.

Đẩy mạnh ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài

Traphaco sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm phân phối, gia tăng các mặt hàng bằng việc đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài, đặc biệt là Tập đoàn dược phẩm Daewoong, Hàn Quốc. Năm 2020, công ty sẽ tiếp nhận chuyển giao 10-15 sản phẩm mới từ Daewoong.

Được biết, Traphaco hiện có 4 công ty con gồm Công ty Traphaco Sapa vốn điều lệ 25 tỷ đồng, Công ty Traphaco Hưng Yên vốn điều lệ 250 tỷ đồng, Công ty CP Dược vật tư Y tế Đắk Lắk vốn điều lệ 19,4 tỷ đồng (Traphaco nắm 58,21%) và Công ty CP Công nghệ cao Traphaco với vốn điều lệ 113,6 tỷ đồng, trong đó Traphaco nắm 50,97%.

Về cơ cấu cổ đông, với mức vốn điều lệ 415,5 tỷ đồng, Traphaco hiện do 3 cổ đông lớn nắm quyền chi phối gồm: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC nắm 35,67%, Quỹ Magbi Fund Limited nắm 25% và Super Delta Pte.Ltd nắm 15,12%.

Lâm Anh (T.H)/ Sở hữu trí tuệ