Licogi 16: Lợi nhuận sụt giảm mạnh 71%, chỉ đạt hơn 12 tỷ đồng ngay quý I/2020

LCG: Doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh

Công ty cổ phần LICOGI 16 (mã CK: LCG) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2020 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ.

Trong quý 1/2020, doanh thu thuần của LCG đạt 413 tỷ đồng giảm 18,5% so với cùng kỳ do không có doanh thu từ hoạt động bất động sản trong khi giá vốn hàng bán chỉ giảm 10,7% nên lợi nhuận gộp đạt hơn 49 tỷ đồng giảm hơn một nửa so với quý 1/2019. Tỷ suất lợi nhuận gộp của LCG cũng giảm từ 20% (quý 1/2019) xuống 12% (quý 1/2020).

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng như phần lợi nhuận khác của Licogi 16 cũng sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Trong kỳ Licogi 16 cắt giảm mạnh chi phí bán hàng, chi phí tài chính và chi phí QLDN biến động không đáng kể nhưng do lãi gộp thấp nên kết quả LNST chỉ đạt hơn 12 tỷ đồng giảm 71% so với quý 1/2019 – Đây cũng là mức lãi ròng thấp nhất trong 9 quý gần đây của LCG.

Dù vậy, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của LCG vẫn ghi nhận dương 181 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vẫn ghi nhận dương 44 tỷ đồng, tích cực hơn so với kết quả âm 304 tỷ đồng và âm 97 tỷ đồng của LCG trong quý 1/2019.

Nợ phải trả của LCG tại ngày 31/03/2020 đạt 3,290 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm và chiếm hơn 67% tổng tài sản.

Cuối quý 1/2020, tổng tài sản của LCG đạt 4,891 tỷ đồng, tăng gần 4% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn, đạt 3,154 tỷ đồng, giảm 3%; tài sản dài hạn đạt 1,737 tỷ đồng, tăng 18%.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của LCG, các khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất (hơn 62%), đạt 1,969 tỷ đồng. Trong đó, Công ty có 3 khoản phải thu khách hàng lớn là Công ty TNHH Điện Mặt Trời Mỹ Sơn 1 (158 tỷ đồng), Công ty TNHH Điện Mặt Trời Mỹ Sơn 2 (156 tỷ đồng) và cá nhân mua đất nền – chung cư (106 tỷ đồng).

Trên thị trường, cổ phiếu LCG đang bật tăng lại từ cuối tháng 3, hiện đã tăng hơn 45% và đang giao dịch với mức giá 5,400 đồng/cp (tính đến ngày 04/05). Từng ở vùng đỉnh quanh mức giá 11.000 đồng/cp (hồi tháng 4/2019), có thể thấy cổ phiếu LCG hiện giảm phân nửa.

Biểu đồ cổ phiếu LCG 1 năm trở lại đây. Cổ phiếu LCG hiện giảm 38% so với thời điểm này năm trước.

Đợt chào bán cổ phiếu kết thúc ngày 28/2/2020 của LCG cho kết quả không như mong đợi, chỉ có 2.407 cổ phiếu được phân phối thành công cho 20 cổ đông (trong đó có 3 cổ đông nước ngoài mua 1.920 cổ phiếu), tương ứng doanh nghiệp thu về hơn 24 triệu đồng, trong khi đó theo phương án phát hành, LCG chào bán gần 29,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá để huy động 294 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ được sử dụng 130 tỷ đồng tái cơ cấu các khoản nợ và góp 164 tỷ đồng vào Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Ðiền Phước để triển khai dự án bất động sản Ðiền Phước.

Với số cổ phần không phân phối hết, Licogi 16 đã thông báo đến cổ đông và nhà đầu tư quan tâm để mua cổ phần. Tuy nhiên kết quả vẫn không có người mua. Do vậy, công ty đã thống nhất hủy toàn bộ lượng cổ phiếu không phân phối hết.

Bài toán về dòng tiền

Licogi 16 được thành lập năm 2001 và phát triển thịnh vượng vào năm 2009 khi lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu từng lên đến 8.987 đồng, tiền mặt chiếm 23% tổng tài sản và cấu trúc nợ vay tương đối an toàn. Tuy nhiên những quyết định đầu tư dàn trải nhằm đón đầu chính sách sau đó đã không mang lại hiệu quả mà còn đẩy công ty vào tình trạng thua lỗ kéo dài.
Thực hiện chính sách tái cơ cấu toàn diện năm 2015, Licogi 16 định hướng tập trung chủ yếu vào hoạt động xây dựng với tỷ trọng 80%, giảm đầu tư dàn trải và nợ vay. Các kết quả khả quan đã đến khi lợi nhuận tăng trưởng trở lại qua mỗi năm.
Sự chuyển hướng giúp cho Licogi 16 có thêm hàng loạt dự án quan trọng. Hiện nay nhu cầu vốn cho các dự án là rất lớn và bài toán dòng tiền có thể làm khó doanh nghiệp.
Theo báo cáo năm 2019, giá trị tồn kho các công trình xây dựng dở dang lên đến 578 tỷ đồng và giá trị tồn kho các bất động sản dở dang là 161 tỷ đồng. Đây là tồn kho chủ yếu tại các dự án Cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, Khu dân cư Nhơn Trạch, KDC Điền Phước, KDC Bảo Lộc… Tồn kho các dự án chiếm 24% tài sản ngắn hạn.
Việc bỏ vốn đầu tư vào nhiều dự án đang khiến lượng tiền giảm và nợ vay tăng nhanh. Vào cuối 2019, tổng giá trị tiền và tiền gửi chỉ còn hơn 80 tỷ đồng, tương đương với 2,6% tài sản. Nợ vay tăng dần lên mức 965 tỷ đồng, tăng hơn trăm tỷ trong năm vừa qua.

Công ty cho biết trong năm 2020 sẽ tiếp tục thực hiện các dự án trọng điểm để hoàn thành mục tiêu doanh thu, lợi nhuận đã đề ra cho giai đoạn 2016 – 2020 trong đó tập trung nâng cao công tác quản lý, khai thác tối đa năng lực máy móc thiết bị, con người. Ngoài các dự án về Hạ tầng giao thông, LICOGI 16 sẽ triển khai mạnh mẽ các dự án PPP về ngành nước, năng lượng mặt trời, điện gió.

Theo báo cáo thường niên năm 2019, sang năm 2020 LCG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.068 tỷ đồng và 124 tỷ đồng LNST lần lượt giảm 18,4% và 36% so với thực hiện 2019.

Mai Hương(T/H)Sở hữu Trí tuệ