Lợi nhuận sau thuế của Nhiệt điện Phả Lại giảm mạnh

Theo báo cáo tài chính mới công bố, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu quý 1/2020 đạt 2.233 tỷ đồng, tăng 31% so cùng kỳ. Tuy vậy, biên lãi gộp lại thấp hơn hẳn cùng kỳ (7,5% so với 19,3%). Do đó, Công ty chỉ thu được hơn 168 tỷ đồng lãi gộp, giảm gần một nửa so với quý 1/2019.

Bên cạnh việc giảm lãi gộp, trong quý 1/2020, Nhiệt điện Phả Lại không ghi nhận khoản chênh lệch tỷ giá (gần 106 tỷ đồng) như năm trước. Công ty cũng không nhận cổ tức từ CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (65 tỷ đồng) như cùng kỳ.

Do đó, lãi sau thuế của Nhiệt điện Phả Lại giảm 44% so với kết quả quý 1 năm trước, về mức hơn 135 tỷ đồng. Đây cũng là quý có lợi nhuận thấp nhất của PPC trong 2 năm qua.

Tính tới cuối tháng 3/2020, Nhiệt điện Phả Lại có tổng tài sản hơn 6.874 tỷ đồng, giảm 5% so với thời điểm đầu năm. Mức giảm chủ yếu do giá trị tài sản ngắn hạn giảm 8% về mức 3.870 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn của Công ty ghi nhận gần 2,324 tỷ đồng, tăng 3%. Giá trị hàng tồn kho cũng gia tăng 7% so với hồi đầu năm, lên gần 705 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Nhiệt điện Phả Lại đã thu hẹp 38% khoản nợ phải trả về mức 801 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn thể hiện gần 513 tỷ đồng, giảm 30% so với hồi đầu năm. Cổ tức, lợi nhuận phải trả ghi nhận chênh lệch giảm 230 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty không còn nợ vay ngắn hạn (trước đó ghi nhận gần 127 tỷ đồng).

Năm 2020, Nhiệt điện Phả Lại ước đạt 6,200 triệu kWh điện sản xuất và 5,598 triệu kWh điện thương phẩm, nhích 2% so với năm 2019. Doanh thu và lãi trước thuế dự kiến mang về ở mức 8,277 tỷ đồng và 765 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 50%.

Nhiệt điện Phả Lại dự kiến cổ tức chi trả cho năm 2020 vào mức 20%/vốn điều lệ.

Theo Bích Thảo/TCDN