Nợ hơn 205 tỷ đồng, Bamboo Airways có thể bị dừng cung cấp dịch vụ

Theo lãnh đạo Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV), kể từ khi Bamboo Airways được cấp phép hoạt động bay, ACV đã đảm bảo thực hiện cung cấp đầy đủ hạ tầng, dịch vụ phục vụ cho các chuyến bay của hãng theo đúng quy định Nhà nước và hợp đồng đã ký kết.

Tuy nhiên, ACV cho biết Bamboo Airways thường xuyên thanh toán phí dịch vụ không đúng thời hạn và không đảm bảo mức bảo lãnh thanh toán thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của hợp đồng đã ký kết.

Thống kê của ACV cho thấy, từ tháng 5/2019 đến nay, Bamboo Airways thường xuyên thanh toán chậm trung bình là 42 ngày so với thời hạn thanh toán quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Dẫn chứng con số, tính đến ngày 18/3/2020, tổng số tiền công nợ Bamboo Airways còn phải thanh toán cho ACV là hơn 205 tỷ đồng, trong đó tổng số nợ quá hạn là 178,7 tỷ đồng (dịch vụ phục vụ hành khách, soi chiếu an ninh, hành lý do ACV cung cấp trực tiếp cho hành khách nhưng Bamboo Airways chỉ là đơn vị thu hộ cho ACV là hơn 107,3 tỷ đồng.

Số tiền còn lại 71,3 tỷ đồng là dịch vụ phục vụ mặt đất, dịch vụ cảng do ACV cung cấp trực tiếp cho hãng. Tổng số tiền lãi quá hạn theo hợp đồng là 4,53 tỷ đồng; tổng số nợ chưa đến hạn là 25,74 tỷ đồng.

Lãnh đạo ACV khẳng định: ACV đã liên tục có tới 24 văn bản đốc thúc, yêu cầu hãng thanh toán nợ đúng hạn theo quy định tại hợp đồng đã ký nhưng đến nay hãng vẫn chưa thực hiện chi trả.

Vì thế, ACV đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam với vai trò cơ quan quản lý Nhà nước về hàng không và là cơ quan cấp phép hoạt động vận chuyển hàng không cho Bamboo Airways yêu cầu hãng khẩn trương thanh toán tiền dịch vụ cho ACV và thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng theo đúng quy định đã ký kết. Đặc biệt, số tiền mà Bamboo Airways thu hộ cho ACV phải thanh toán ngay như chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam.

Ngoài ra, căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 39 Nghị định 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, ACV đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn chi tiết các thủ tục trong trường hợp nếu dừng cung cấp dịch vụ cho hãng hàng không thực hiện đúng theo quy định của hợp đồng đã ký kết với Tổng công ty.

Theo Văn Thanh/TCDN