Phát hiện loạt sai phạm tại BV Tâm thần Trung ương 2

Theo kết luận từ Thanh tra Bộ Y tế về việc thực hiện quy định về mua, bán và sử dụng thuốc Encorate 200mg tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (địa chỉ đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018 đã chỉ ra hàng loạt vi phạm.

Kết quả thanh tra hoạt động mua, kiểm nhập, bảo quản, sử dụng thuốc Encorate 200mg điều trị cho bệnh nhân nội trú và cấp phát cho bệnh nhân điều trị ngoại trú, cho thấy trong giai đoạn 2015-2018, BV chưa ban hành nội quy kho thuốc. Trong các bản báo cáo xuất, nhập, tồn hàng tháng chưa thể hiện đầy đủ thông tin về số lô và hạn dùng của thuốc. Trên phiếu xuất chuyển giữa các kho thuốc chưa có chữ ký xác nhận của lãnh đạo Khoa Dược.

Khoa Dược chưa thường xuyên phổ biến nghiệp vụ chuyên môn về quản lý, cấp phát thuốc cho các nhân viên làm việc tại các kho thuốc, chưa xây dựng nội quy các kho thuốc.

Về quản lý chuyên môn nghiệp vụ dược chưa quan tâm đầy đủ. Ghi chép trong thẻ kho chưa chi tiết, dẫn đến thẻ kho còn thiếu nhiều thông tin về thuốc (số lô, hạn sử dụng). Việc kiểm kê thuốc chưa theo quy định của Bộ Y tế. Số liệu được in từ báo cáo xuất, nhập, tồn trên phần mềm quản lý dược của BV mà chưa kiểm kê thực tế và lập thành biên bản kiểm kê.

Việc theo dõi số lô, hạn dùng của thuốc chỉ được thực hiện đến giai đoạn kiểm nhập thuốc, các công việc tiếp theo như xuất thuốc cho các kho lẻ, xuất thuốc cho các khoa điều trị, xuất thuốc cho các cơ sở tuyến dưới không ghi số lô, hạn dùng của thuốc trong thẻ kho và phiếu xuất kho.

Trong 1.502 hồ sơ bệnh án được kiểm tra do BV cung cấp, có sự chưa phù hợp giữa số liệu sử dụng thuốc Encorate 200mg được tổng hợp từ bệnh án so với số liệu từ phòng công nghệ thông tin của BV cung cấp và số liệu tổng hợp từ phiếu xuất của Khoa Dược, trong đó, tổng số thuốc trên phiếu xuất Khoa Dược là 300.133 viên, tổng số thuốc trên hồ sơ bệnh án là 284.747 viên, còn tổng số thuốc theo dõi trên phần mềm quản lý lại là 307.620 viên.

Kết quả thanh tra cũng chỉ rõ, trong năm 2018, có việc nhân viên của BV đổi 3.500 viên Encorate 200mg, giá trị hơn 1,7 triệu đồng (số lô SKS 0342 từ nguồn thuốc điều trị trong BV (được mua từ Công ty Cổ phần Dược phẩm – Thiết bị y tế Hà Nội theo Hóa đơn số 0040776 và Hóa đơn số 0040766, theo kết quả trúng thầu tại Quyết định số 1148/QĐ-BV ngày 30/12/2016 của Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 2) sang nguồn chương trình y tế – dân số, sau đó xuất cho Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh Kiên Giang mà không báo cáo với lãnh đạo Khoa Dược và lãnh đạo BV.

Đặc biệt, ngày 16/5/2018, tại kho cấp phát ngoại trú bảo hiểm y tế của BV, đã cấp 60 viên thuốc Encorate 200mg hết hạn sử dụng từ ngày 9/4/2018 cho bệnh nhân Phạm Khánh Trang (13 tuổi, địa chỉ xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Sau đó, bà Tống Thị Thu Hằng (là mẹ của bệnh nhân Trang) đến BV để phản ánh tình hình trên và trả lại 47 viên thuốc Encorate 200mg quá hạn sử dụng còn lại, BV Tâm thần Trung ương 2 đã cấp lại thuốc Encorate 200mg còn hạn sử dụng để bệnh nhân tiếp tục điều trị.

Thanh tra Bộ Y tế khẳng định, việc cấp phát thuốc Encorate 200mg hết hạn sử dụng nêu trên, nhân viên cấp phát thuốc chưa tuân thủ theo quy định tại mục g, điểm 3, Điều 15 của Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Khoa Dược: “Cấp phát thuốc theo nguyên tắc thuốc nhập trước xuất trước, thuốc có hạn dùng ngắn hơn xuất trước. Chỉ được cấp phát các thuốc còn hạn sử dụng và đạt tiêu chuẩn chất lượng”.

Kết quả thanh tra tại các khoa C1, B3, H3 của BV cũng cho thấy, một số bệnh án của bệnh nhân điều trị nội trú có sử dụng thuốc Encorate 200mg chưa thực hiện phiếu công khai thuốc hàng ngày theo quy định tại Điểm 1, Điều 6 Thông tư số 07/VBHN-BYT ngày 19/4/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh.

Thanh tra Bộ Y tế còn phát hiện có sự chênh lệch về số liệu sử dụng thuốc Encorate 200mg giữa số liệu tổng hợp sử dụng thuốc Encorate 200mg trong 1.502 bệnh án điều trị nội trú tại 3 khoa B3, H3, C1 (do BV cung cấp) và số liệu tổng hợp từ phiếu xuất của Khoa Dược là 15.386 viên, giá trị tương ứng so với hóa đơn mua là hơn 7,6 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Y tế cho biết, trong quá trình thanh tra, đoàn đã hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật và góp ý để đối tượng kịp thời khắc phục các lệch chuẩn.

Để khắc phục những tồn tại, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu BV Tâm thần Trung ương 2 khẩn trương khắc phục các tồn tại như xây dựng nội quy các kho thuốc, hướng dẫn phổ biến thực hiện đầy đủ nội quy kho thuốc.

Hoàn thiện việc ghi chép thẻ kho, phiếu xuất kho, phiếu xuất chuyển kho, biên bản kiểm kê để đảm bảo việc theo dõi, kiểm soát số lô, hạn dùng của thuốc trong tất cả các khâu nhập, xuất, điều chuyển và sử dụng thuốc…

Đồng thời tiến hành xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đã để xảy ra các thiếu sót, vi phạm được chỉ ra qua thanh tra.

Theo Trí Thiện/TCDN