Phó Thủ tướng yêu cầu thu hồi cổ phần đã bán của Hãng phim truyện Việt Nam

Văn phòng Chính phủ mới đây đã thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình về việc thực hiện kết luận sau thanh tra công tác cổ phần hoá Hãng phim truyện Việt Nam.

Theo kết luận thanh tra, việc xây dựng phương án sử dụng đất tại phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hãng Phim truyện Việt Nam thành công ty cổ phần, Hãng Phim truyện Việt Nam xây dựng phương án sử dụng đất trong đó bao gồm cả toàn bộ diện tích tại khu đất số 6 Thái Văn Lung, quận 1, TP.HCM và toàn bộ khu đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng đất chưa đúng quy định của Luật Đất đai.

Khu đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch (VH-TT-DL) căn cứ Kết luận thanh tra số 1412 ngày 23/8/2018 của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 277 ngày 2/8/2019 của Văn phòng Chính phủ thực hiện các quy trình, thủ tục để thu hồi số cổ phần đã bán và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư.

Trong đó, làm việc với Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso – nhà đầu tư) để thu hồi số cổ phần đã bán và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư, trường hợp Vivaso không chấp hành thì phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét áp dụng biện pháp cưỡng chế để thực hiện kết luận thanh tra.

Tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10883/VPCP ngày 28/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về số tiền để hoàn trả cho nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ kiểm tra, hướng dẫn Bộ VH-TT-DL thực hiện kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 277/TB-VPCP ngày 2/8/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Được biết, việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam chính thức tiến hành từ năm 2014. Hãng hiện mang tên Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam.

Cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam chính thức tiến hành từ năm 2014. Hãng hiện mang tên Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam.

Tháng 1/2016, Bộ VH-TT-DL công bố quyết định tìm nhà đầu tư chiến lược cho VFS trên phương tiện thông tin đại chúng và đến tháng 6/2016, Vivaso hoàn tất quá trình mua lại VFS.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2016, sau khi có nhiều kiến nghị của tập thể nghệ sĩ, Thủ tướng Chính phủ đã ra kết luận rà soát lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa VFS, đưa giá trị thương hiệu tương xứng với giá trị lịch sử truyền thống của VFS vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

Tháng 9/2018, thanh tra Chính phủ kết luận việc cổ phần hóa hãng có nhiều sai phạm, trong đó có việc cho thuê văn phòng, thuê đất trái thẩm quyền, vi phạm quản lý tài sản, kinh doanh lỗ liên tiếp. Sau kết quả này, Công ty Vận tải thủy Vivaso – đơn vị giữ 65% cổ phần hãng phim – xin thoái vốn.

Nam Phương/Sở hữu trí tuệ