Quý I/2020 bết bát, Vietnam Airlines có thể lỗ hơn 19.600 tỷ đồng cả năm nay

Quý I bết bát, Vietnam Airlines có thể lỗ hơn 19.600 tỷ đồng cả năm nay

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với số lỗ hàng ngàn tỷ đồng.

Theo tình hình chung của các hãng hàng không, do chịu thiệt hại từ đại dịch Covid-19, Vietnam Airlines có doanh thu quý I/2020 giảm 26%, từ 25.500 tỷ xuống 18.800 tỷ đồng. Giảm hơn 6.800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ giảm là chủ yếu (khoảng 29,4%) tương đương 5.601 tỷ đồng. Doanh thu khách quốc tế giảm 34,4%, khách nội địa giảm 29,4% và thuê chuyến giảm 48,85%. Doanh thu vận tải hàng không giảm 20.700 tỷ xuống 14.400 tỷ.

Doanh thu hoạt động tài chính không thay đổi nhiều so với cùng kỳ, đạt 240 tỷ nhưng chi phí tài chính tăng vọt 44% lên 1.100 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá tăng mạnh lên gần 800 tỷ.

Do kinh doanh dưới giá vốn, hãng bay này lỗ gộp hơn 632 tỷ đồng trong hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 4.000 tỷ đồng.

Mặc dù đã tiết giảm 40% tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Vietnam Airlines vẫn lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 2.700 tỷ đồng.

Với mức lỗ lớn, dòng tiền kinh doanh của Vietnam Airlines âm 3.800 tỷ khi doanh nghiệp phải tăng chi tiền mặt cho các khoản phải trả. Quý I/2019, chỉ tiêu này trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp là 3.000 tỷ đồng.

Dù đã bổ sung dòng tiền tài chính từ đi vay, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của doanh nghiệp vẫn âm 500 tỷ. Tiền và tương đương tiền cuối tháng 3 của Vietnam Airlines còn lại 2.500 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước là 7.500 tỷ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn 3.300 tỷ đồng đang gửi có kỳ hạn ở ngân hàng.

So với đầu năm nay, tổng tài sản của Vietnam Airlines giảm khoảng 7,2% xuống còn hơn 70.935 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm 14,3% xuống còn hơn 15.900 tỷ đồng.

CEO Vietnam Airlines Dương Trí Thành dự kiến hãng hàng không này hụt thu khoảng 50.000 tỷ đồng năm nay. Ông Thành cho rằng ngành hàng không sẽ phải đối mặt với bước lùi 3-4 năm, tích lũy mấy năm hiện về con số 0. Còn theo Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, nếu dịch kéo dài đến quý IV, Vietnam Airlines có thể lỗ hơn 19.600 tỷ đồng cả năm nay.

Nguy cơ không được tiếp tục vay từ phía ngân hàng

Theo VTC news, Vietnam Airlines lý giải nguyên nhân thua lỗ lớn là do đại dịch Covid-19 đã có ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng và trực tiếp đến ngành hàng không toàn cầu trong đó có Vietnam Airlines. Như đã kể ở trên, doanh thu bình quân của hành khách nội địa giảm những 29,4%, quốc tế giảm mạnh 34,4%, doanh thu thuê chuyến giảm đến 49%.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế các công ty con của Vietnam Airlines trong lĩnh vực hàng không cũng sa sút, như Vacs, Skypec, Viags… Nếu dịch kéo dài và kết thúc trong quý IV, tổng doanh thu của Vietnam Airlines ước đạt 38.140 tỷ đồng, giảm 72.411 tỷ đồng so với kết hoạch, ước lỗ 19.651 tỷ đồng.

Trước những áp lực về tài chính nêu trên, Vietnam Airlines cho biết nguy cơ các ngân hàng sẽ không tiếp tục cho doanh nghiệp và các công ty con vay, ngoài số vay ngắn hạn đến cuối năm 2020 là 3.517 tỷ đồng.

Vietnam Airlines mong muốn được Nhà nước hỗ trợ 12.000 tỷ đồng, giải ngân từ tháng 4 để đảm bảo khả năng thanh khoản.

Trước đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 vừa công bố, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) báo doanh thu thuần giảm nhẹ 4% về mức 23.083 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, Vietnam Airlines có tổng tài sản 76.360 tỷ đồng, giảm 6.030 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty lần lượt ở mức 6.507 tỷ đồng và 25.428 tỷ đồng, giảm 1.765 tỷ đồng và 4.765 tỷ đồng so với đầu năm.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ