Quyết liệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong chứng khoán, bất động sản

Trong buổi sáng nay (4/4), Chính phủ họp thường kỳ tháng 3/2022 nhằm tập trung thảo luận về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022. Tình hình kinh tế – xã hội tháng 3, quý I/2022 và những trọng tâm chỉ đạo trong thời gian tới, báo cáo cập nhật kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn ODA. Theo đánh giá của Thủ tướng, việc này trong quý I vừa qua chưa có cải thiện đáng kể.

Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách đầu tư công. Đầu tư công phải dứt khoát không manh mún, chia cắt, dàn trải, kéo dài, làm mất thời gian, tăng thủ tục hành chính, giảm hiệu quả đầu tư. Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí vào cuộc tích cực, mạnh mẽ hơn về nội dung này.

Tiêu điểm - Quyết liệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong chứng khoán, bất động sản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022 (Ảnh: VGP).

Cùng với đó, chỉ đạo quyết liệt triển khai các chương trình phục hồi nhanh, phát triển bền vững theo các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Tập trung xây dựng các quy hoạch theo Luật Quy hoạch, đồng thời khẩn trương rà soát, tổng hợp các vướng mắc, ách tắc để báo cáo đầy đủ, toàn diện với Quốc hội, đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó với những ảnh hưởng, tác động bởi xung đột tại Ukraine, báo cáo cấp có thẩm quyền khi cần thiết.

Hoan nghênh Bộ Công an vừa qua đã vào cuộc chủ động, mạnh mẽ, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành cần quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực phát hành trái phiếu, chứng khoán, bất động sản.

Đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, phát hiện các vi phạm và vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách để sửa đổi, bổ sung