Thép Nam Kim dự kiến chi khoảng 69 tỷ mua 10 triệu cổ phiếu quỹ

HĐQT Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa thông qua phương án mua lại 10 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, trong quý II. Được biết, đây là đợt mua cổ phiếu quỹ đầu tiên của Nam Kim.

Công ty sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (360 tỷ đồng) và thặng dư vốn cổ phần (766 tỷ đồng) ghi trên báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2019. Tạm tính theo giá đóng cửa ngày 24/4 thì doanh nghiệp ngành thép cần chi 62,3 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ.

Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Ảnh minh họa

Được biết, trong năm 2019, tình hình lợi nhuận của Thép nam Kim có dấu hiệu giảm sút. Trong đó, doanh thu thuần giảm 17,8% xuống còn 12.176 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế giảm 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 47 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2019 Thép Nam Kim còn 356 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 38 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 35 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu và 766 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Thép Nam Kim đang ở giai đoạn bước ngoặt mới với việc xây dựng sự hợp tác với SMC – một đối tác trong ngành. Việc SMC liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu, và “người” của SMC về làm CEO của Thép Nam Kim cùng với việc cá nhân lãnh đạo này đang gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Thép Nam Kim càng cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa 2 đơn vị này.

Vũ Đậu (TH)/SHTT