Thép Nam Kim (NKG) báo lãi sau thuế 41 tỷ đồng quý I/2020

CTCP Thép Nam Kim (mã NKG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 với doanh thu thuần đạt gần 2.452 tỷ đồng, giảm 16,7% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm mạnh tới gần 24% giúp biên lãi gộp được cải thiện đáng kể lên 8,6% tương ứng lợi nhuận gộp thu 212 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đã lỗ gộp hơn 1 tỷ đồng.

Thời điểm kết thúc quý I, tổng tài sản của Thép Nam Kim dừng ở mức 7.958 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm 2020. Nợ vay tài chính ở mức khá cao, chiếm tới 45% tổng tài sản chủ yếu là nợ vay ngắn hạn với 2.895 tỷ đồng, tăng hơn 507 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, nợ vay dài hạn ở mức 703 tỷ đồng.Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 72% lên gần 92 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 59% lên gần 62 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh doanh nghiệp tăng 11% lên 18,9 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Thép Nam Kim báo lãi gần 41,5 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với số lỗ 101,6 tỷ đồng trong quý I/2019.

Chi phí tài chính trong quý tăng mạnh từ 53,5 tỷ đồng quý 1 năm ngoái lên gần 92 tỷ đồng quý 1 năm nay, tương ứng tăng 38,5 tỷ đồng. Trong đó riêng chi trả lãi vay hơn 57 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu hàng xuất khẩu đạt 1.131 tỷ đồng, đóng góp khoảng 46% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu bán hàng trong nước.Ngoài ra, doanh thu giảm nhưng chi phí bán hàng tăng 22 tỷ đồng, lên mức 62 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 2 tỷ đồng lên 19 tỷ đồng.

Những nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế còn 41,4 tỷ đồng, cải thiện rất nhiều so với số lỗ hơn 101 tỷ đồng ghi nhận trong quý 1 năm ngoái. Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 1/2020 còn 2.756 tỷ đồng, tăng 167 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Mới đây, Thép Nam Kim đã có nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua lại 10 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Phương thức mua thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn từ tất cả các cổ đông có sở hữu cổ phiếu NKG. Thời gian thực hiện mua cổ phiếu quỹ dự kiến trong quý II/2020.

Sau thông tin về việc mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu NKG đã tăng kịch trần 2 phiên liên tiếp vừa qua lên mức 6.600 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức tăng 50% kể từ đầu tháng 4. Tạm tính tại mức thị giá hiện tại, vốn hóa thị trường của Thép Nam Kim vào khoảng 1.212 tỷ đồng.

Khánh Chi (TH)/SHTT