Vietnam Airlines báo lỗ thêm gần 2.600 tỷ đồng trong quý III

ổng CTCP Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines (HOSE: HVN) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2022 với kết quả kinh doanh khởi sắc theo đà phục hồi của thị trường hàng không.

Cụ thể, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần đạt 21.156 tỷ đồng, gấp gần 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước và gần tương đương với mốc trước đại dịch Covid-19. Lợi nhuận gộp đạt mức 165 tỷ đồng, đáng chú ý đây là quý đầu tiên dương kể từ năm 2021 HVN ghi nhận con số lợi nhuận gộp dương.

Tuy nhiên, các loại chi phí cũng tăng vọt, đặc biệt, chi phí tài chính tăng đột biến gấp 3 lần lên 1.464 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá gần 1.100 tỷ.

Trong khi đó, các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng mạnh. Cụ thể, chi phí bán hàng cũng tăng gấp 3 lần lên 851 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 44% lên 503 tỷ đồng.

Kết quả, Vietnam Airlines báo lỗ 2.546 tỷ đồng, giảm mạnh 28% so với con số của quý 3 năm ngoái là 3.531 tỷ đồng. Như vậy Vietnam Airlines đã lỗ liên tiếp trong 11 quý.

Lũy kế 9 tháng, Vietnam Airlines Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần đạt 51.387 tỷ đồng, tăng 172% so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế 7.784 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức lỗ 12.153 tỷ đồng cùng kỳ 2021.

Trong giải trình, kết quả lỗ của Vietnam Airlines đã giảm so với cùng kỳ, là kết quả bước đầu khả quan sau khi chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 và cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh, bổ sung nguồn vốn và dòng tiền cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thị trường vận chuyển quốc tế vẫn đang hồi phục chậm, cộng thêm các yếu tố tiêu cực phát sinh như giá nhiên liệu tăng cao, xung đột chiến tranh Nga – Ukraine và các rủi ro tài chính (tỷ giá, lãi suất) gia tăng nên hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục bị thua lỗ trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022. Theo dự báo, thị trường quốc tế sẽ từng bước được phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines cũng sẽ có kết quả tích cực hơn vào năm 2023.

Hồ sơ doanh nghiệp - Vietnam Airlines báo lỗ thêm gần 2.600 tỷ đồng trong quý III

Tổng công ty Hàng không Việt Nam bao gồm 3 hãng bay là Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco đã khai thác tổng cộng hơn 106.000 chuyến bay, tăng trưởng 118% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, gộp cả mức lỗ 7.784 tỷ đồng trong quý III, tính đến ngày 30/9/2022, tổng mức lỗ lũy kế của Vietnam Airlines được nâng lên mức 31.547 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm 7.510 tỷ đồng.

Năm 2022, Vietnam Airlines dự tính lỗ 9.335 tỷ đồng, trong khi đó trong hai năm trước đó, doanh nghiệp này cũng lỗ lần lượt gần 11.000 tỷ đồng (năm 2020) và 13.000 tỷ đồng (năm 2021).

Nếu đúng như kế hoạch, doanh nghiệp này sẽ có năm thứ 3 liên tiếp ghi nhận lợi nhuận âm thuộc trường hợp bắt buộc hủy niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán.

Hiện nay, Vietnam Airlines đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025, đã báo cáo cổ đông và cấp có thẩm quyền xin phê duyệt. Trong Đề án, năm 2022 Tổng công ty sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất.

Theo Đề án, năm 2022, Vietnam Airlines sẽ thực hiện đồng bộ 3 giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất bao gồm giải pháp cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh; cơ cấu tài sản (bán/bán và thuê lại máy bay); thoái vốn tại một số doanh nghiệp có vốn góp.