Vietnam Airlines lỗ 2.600 tỷ trong quý I, cao hơn lợi nhuận ròng của cả năm 2019

Theo giải trình của Vietnam Airlines, lợi nhuận quý 1 giảm là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ảnh: VietnamPlus

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố, ba tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vietnam Airlines và các công ty con là 18.800 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ 2019.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp công ty mẹ đạt 1.771 tỷ đồng, giảm 274% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1 âm 2.611 tỷ đồng, giảm 315% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu và thu nhập khác quý 1 của công ty mẹ giảm 32,13%, tức giảm hơn 4.700 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ giảm mạnh 29,4%, tương đương mức giảm 5.600 tỷ đồng.

Tổng chi phí quý 1 giảm hơn 1.600 tỷ đồng (10,1%) nhưng tốc độ giảm doanh thu còn lớn hơn dẫn đến lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm mạnh trên 3.000 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân thua lỗ lớn, Vietnam Airlines cho rằng do đại dịch Covid-19 đã có ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng và trực tiếp đến ngành hàng không toàn cầu trong đó có Vietnam Airlines. Doanh thu bình quân của hành khách nội địa giảm 29,4%, quốc tế giảm mạnh 34,4%, doanh thu thuê chuyến giảm 49%.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế các công ty con của Vietnam Airlines trong lĩnh vực hàng không cũng sa sút, như Vacs, Skypec, Viags…

Trước những áp lực về tài chính nêu trên, Vietnam Airlines cho biết nguy cơ các ngân hàng sẽ không tiếp tục cho doanh nghiệp và các công ty con vay, ngoài số vay ngắn hạn đến cuối năm 2020 là 3.517 tỷ đồng.

Vietnam Airlines mong muốn được Nhà nước hỗ trợ 12.000 tỷ đồng, giải ngân từ tháng 4 để đảm bảo khả năng thanh khoản.

Bạch Hiền/SHTT