Sửa đổi, bổ sung quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định sửa đổi sẽ bổ sung quy định cho phép đầu tư theo lộ trình để tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong giai đoạn đầu. Ảnh minh họa Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, trong các năm 2019 và 2020, Bộ đã thực hiện các hoạt động rà soát, […]

Chính phủ sẽ vay hơn 1,7 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2023

Về vay, trả nợ của Chính phủ: Tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2021-2023 là khoảng 1.738,4 nghìn tỷ đồng, trong đó vay cho ngân sách Trung ương khoảng 1.604,0 nghìn tỷ đồng, vay về cho vay lại khoảng 134,4 nghìn tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ động […]

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu thông tin của Báo Đầu tư về điện gió

Ảnh minh họa Ngày 20/11, Báo Đầu tư có bài viết “Đâu là giới hạn với điện gió ngoài khơi?” phản ánh thông tin: Sau cuộc đua làm điện mặt trời trong các năm 2018 – 2019, nay các nhà đầu tư đổ xô làm điện gió ngoài khơi. Dẫn số liệu thống kê của Bộ […]

Nghị định mới về đầu tư ra nước ngoài sẽ “vừa thoáng, vừa siết”

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến doanh nghiệp, nhà đầu tư góp ý Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài. Quy định “vừa thoáng, vừa siết” Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến doanh nghiệp, nhà đầu tư góp ý Dự thảo Nghị […]